Projekti

Međunarodni projekti
/1/ "Information Security Services Education in Serbia / ISSES“, Call for Proposals 2017 - EAC/A03/2016   586474-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
 
Inovacioni projekti
/1/ "Razvoj postupka za izolovanje prirodnih antioksidanasa iz ljuspe krompira“    391-00-16/2017-16/33
/2/ "Poboljšanje konstrukcionog rešenja pogona mešača za testo mašine Planetarni mikser"    
/3/ "Poboljšanje konstrukcionog rešenja veza kod prefabrikovanih armirano betonskih elemenаta za primenu u IX seizmičkoj zoni“    
/4/ "Razvoj i projektovanje pogona mašine za okruglo oblikovanje testa“    
/5/ "Razvoj i projektovanje autonomne čistilice za fine rešetke u vodozahvatima malih hidroelektrana“    
/6/ "Sigurna porodilišta“    
/7/ "Smart Locks 1“    
/8/ "Smart Locks 2“    
/9/ "Integracija vending mašina“    
/10/ "Projektovanje hardversko softverske komponente za integraciju vending mašina“    
/11/ "Izrada laboratorijskog prototipa BGA (ball grid array) radne stanice“    
/12/ "Testiranje laboratorijskog modela BGA mašine“    
/13/ "Projektovanje hardversko-softverskog rešenja za mašinu za pakovanje kompaktnih proizvoda manjih dimenzija“    
/14/ "Izrada laboratorijskog prototipa mašine za pakovanje kompaktnih proizvoda manjih dimenzija“    
/15/ "Tehno-ekonomska analiza izrade virtuelnih 3D modela nameštaja“    
/16/ "Razvoj i projektovanje planetarnih multiplikatora specijalne namene za mikro hidroelektrane“    
/17/ "Razvoj i projektovanje tablastih zatvarača modularnog tipa sa enkoderima za precizno pozicioniranje položaja“    
/18/ "Studija tehničke izvodljivosti platforme Food inspector“    
/19/ "Razvoj modula za integraciju video elemenata u statične 360 fotografije“    
/20/ "Razvoj i sistematizacija programa obuke za samostalan rad u Cloud tehnologijama“    
/21/ "Utvrđivanje punoletnosti anonimnom digitalnom identifikacijom“    
/22/ "Integrativni internet portal za obradu zahteva za elektronskim kartama za javni međugradski prevoz“    
/23/ "Razvoj i projektovanje armirano-betonskih stubova, montažnih ograda i ostale betonske galanterije“    
/24/ "Tehničko rešenje - Model optimizacije performansi strukturnih elemenata ekstenzivniog zelenog krova na objektu “IMI-Niš”“    
/25/ "Tehno-ekonomska analiza toplotne izolovanosti podova na tlu poslovnih i industrijskih objekata“    
/26/ "Projektovanje hardversko softverske komponente za anonimnu digitalnu identifikaciju“    
/27/ "Projektovanje integrativnog internet portala za obradu zahteva za elektronskim kartama za javni međugradski prevoz“    
/28/ "Studija izvodljivosti o ugradnji digitalnih senzora u zaštitnu odeću“    
/29/ "Poboljšanje performansi mašine za sečenje metala laserom automatizacijom transporta materijala“    
/30/ "Razvoj nove metode određivanja parametara rekonstrukcije ozubljenja kod zupčanika velikih dimenzija“    
/31/ "Identifikacija parametara i izbor turbine mini hidroelektrana za optimalno iskorišćenje energije“    
/32/ "Razvoj i projektovanje kućišta info pult sistema sa ekranom osetljivim na dodir“    
/33/ "Razvoj softverskog sistema za praćenje efikasnosti rada zaposlenih na izvođenju građevinskih radova“    
/34/ "Razvoj web aplikacije radnog naloga za praćenje procesa proizvodnje“    
/35/ "Digitalizacija u mašinogradnji – strategije, trendovi, realizacija“    ID 1251
/36/ "Razvoj online platforme za obrazovanje u oblasti finansija i marketinga“    ID 1271
/37/ "Projektovanje i izrada interaktivne pametne table za osobe sa posebnim potrebama“    ID 592
/38/ "Modeli, metode i IT alati za razvoj pametnih proizvoda i usluga“    ID 1166
/39/ "Razvoj online platforme za unapređenje poslovanja firme“    ID 834
/40/ "Rekonstrukcija prenosnika za pogon makaza na liniji za ravnanje i sečenje lima“    ID 1412
/41/ "Razvoj i projektovanje traktorskog priključnog uređaja za usitnjavanje bio mase od drveta“    ID 580
/42/ "Pametni sistem simultanog prevodioca“    ID 977
/43/ "Razvoj i projektovanje veb aplikacije za uspešno poslovanje malih i srednjih poljoprivrednih proizvođača“    ID=585
/44/ "Unapređenje dizajna uređaja za usmeravanje rendgenskih zraka u radiološkim sistemima“    ID 582
/45/ "Modeli spremnosti industrijskih preduzeća za implementaciju I4.0“    ID 1272
 
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
/1/  "Preventivni, terapijski i etički pristup pretkliničkim i kliničkim istraživanjima gena i modulatora redoks ćelijske signalizacije u imunskom, inflamatornom i proliferativnom odgovoru ćelije"   III 41018
/2/ "Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije“   OI 179066
/3/ "Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru"   OI 179046
/4/ "Unapređenje sistema monitoringa i procene dugotrajne izloženosti stanovništva zagađujućim supstancama u životnoj sredini primenom neuronskih mreža"   III 43014
/5/ "Razvoj novih i unapređenje postojećih tehnoloških postupaka proizvodnje tehničkih tekstilnih materijala"   TR 34020

Prijavite se na svoj nalog