Razvoj i projektovanje pogona mašine za okruglo oblikovanje testa

Korisnik: Privredno društvo MAT-ING, Malča

Pružaoc usluge: Inovacioni centar Univerziteta u Nišu – ICUN
 
Rukovodilac projekta: Prof. dr Vojislav Miltenović, Inovacioni centar Univerziteta u Nišu
 
Apstrakt:
Mašina za okruglo oblikovanje testa – virkalica - koristi se za oblikovanje testa u obliku loptica prečnika 60 do 160 mm. Namenjena je i za samostalni rad i za rad u proizvodnoj liniji. Oblikovanje se vrši kružnim kretanjem između 2 konusa. Radni prostor u kome se oblikuje testo određen je unutrašnjim i spoljašnjim konusom, tako da se oblikovanje izvodi kružnim kotrljanjem loptica testa. Unutrašnji konus ima kružno i ekscentrično kretanje oko sopstvene ose, dok je spoljašnjii konus nepokretan.
U cilju optimalnog ispunjenja radne funkcije inovaciono rešenje pogona mašine za okruglo oblikovanje testa mora da ispuni sledeće uslove.
Potrebno je da se u radnom prostoru omogući pripremu testa, odnosno njegovo naizmenično gnječenje uz kontinualno kotrljanje loptica testa. Ovaj uslov ispunjen je odgovarajućom sinhronizacijom rotacionog kretanja unutrašnjeg konusa radnog prostora i brojem radnih ciklusa po 1 okretaju unutrašnjeg konusa saglasno tehnološkim zahtevima.
Drugi važan uslov je obezbeđenje mogućnosti podešavanja parametara kretanja saglasno tvrdoći testa, da bi testo bilo oblikovano u obliku loptica. Ovaj uslov u potpunosti je ispunjen izborom adekvatnog varijantnog rešenja. Naime u toku realizacije projekta urađena su 3 varijantna rešenja.
• Varijanta 1: Radni parametri vezani za broj obrtaja i broj radnih ciklusa po 1 okretaju unutrašnjeg konusa virkalice su konstantni, a stepen gnječenja testa može stepenasto da se podešava.
• Varijanta 2: Radni parametri vezani za broj obrtaja i broj radnih ciklusa po 1 okretaju unutrašnjeg konusa virkalice su konstantni, dok stepen gnječenja testa može kontinualno da se menja preko ugrađenog konusno-pužnog prenosnika.
• Varijanta 3: Ugradnjom 2 elektromotora preko diferencijalnog planetnog prenosnika sa 2 ulaza uz tiristorsku promenu broja obrtaja motora, radni parametri vezani za broj obrtaja i broj radnih ciklusa po 1 okretaju unutrašnjeg konusa virkalice mogu da se podešavaju saglasno tehnološkim zahtevima. Stepen gnječenja testa kao i kod varijante 2 takođe može kontinualno da se menja promenom veličine ekscentra preko ugrađenog konusno-pužnog prenosnika.

Prijavite se na svoj nalog