Razvoj softverskog sistema za praćenje efikasnosti rada zaposlenih na izvođenju građevinskih radova

Korisnik: Privredno društvo VAGRES INŽENJERING D.O.O, Niš
 
Pružaoc usluge: Inovacioni centar Univerziteta u Nišu – ICUN
 
Rukovodilac projekta: Prof. dr Vojislav Miltenović, Inovacioni centar Univerziteta u Nišu
 
Apstrakt:
Aktivnosti radnika građevinskih preduzeća su jako različite, te je praćenje njihove efikasnosti rada složen i zahtevan zadatak. Ručno vođena evidencija nije efikasna što ima za posledicu zloupotrebu i smanjenje radnog učinka zaposlenih. Jedan od načina za povećanje efikasnosti rada i poslovanja građevinskih preduzeča je razvoj i primena softverskog sistema za praćenje efikasnosti rada zaposlenih na građevinskim objektima.
U okviru ovog projekta razvijen je softverski sistem za praćenje efikasnosti rada zaposlenih na građevinskim objektima (Monitoring of Human Resources Efficiency - MoHRE) koji ima sledeće mogućnosti:
Prijava i odjava radnika putem korisničke RFID kartice
Evidencija ukupnog broja radnih sati (dana)
Sistem sankcionisanja kašnjenja
Službeno odsustvo i zakonska pauza u toku radnog vremena
Mogućnost da uređaji rade na terenu (gradilište, otvoren prostor)
Praćenje statistike putem mobilnih uređaja (namenska aplikacija)
Autonomija da sistem radi u privatnom cloud okruženju
Izrada periodičnih i mesečnih izveštaja i obračun ličnog dohotka
Primena sistema MoHRE u firmi Vagres pokazao je odlične rezultate. Pored ispunjenja svih zahteva naručioca, povećana je i efikasnost ljudskih resursa na građevinskim objektima.

Prijavite se na svoj nalog