Razvoj postupka za izolovanje prirodnih antioksidanasa iz ljuspe krompira

Evidencioni broj projekta: 391-00-16/2017-16/33
 
Rukovodilac projekta: Prof. dr Dušica Milojković Opsenica, Hemijski fakultet u Beogradu
 
Apstrakt:
Krompir (Solanum tuberosum L.) je četvrta po redu namirnica po rasprostranjenosti u Svetu posle kukuruza, pšenice i pirinča. Po nutritivnoj vrednosti i blagotvornom dejstvu na zdravlje ljudi ubraja se u red najvažnijih prehrambenih proizvoda. Krompir sadrži ugljene hidrate, minerale, vitamine, proteine kao i značajnu količinu fenolnih kiselina i polifenola. Novija istraživanja su pokazala da se najveći deo polifenolnih jedinjenja krompira nalazi u ljuspi. Međutim, pri preradi krompira se ovaj dragoceni izvor fitohemikalija sa izraženim antioksidativnim dejstvom odbacuje kao prehrambeni otpad. Zbog toga je predmet predloženog projekta detaljna analiza sadržaja fitohemikalija u krompiru, a naročito sistematsko ispitivanje hemijskog sastava ljuspe krompira, primenom modernih analitičkih metoda. Akcenat će biti na identifikaciji i kvantifikaciji fitohemikalija sa potencijalnim antioksidativnim svojstvima. Posebna pažnja će biti posvećena ispitivanju različitih postupaka ekstrakcije u cilju razvoja optimalne procedure za izolovanje antioksidanasa iz krompira. Takođe će biti određen sadržaj ukupnih polifenola i antioksidativna aktivnost ljuspi krompira i pojedinačnih ekstrakata. Krajnji cilj je dobijanje prirodnih antioksidanasa definisanog antioksidativnog kapaciteta, koji mogu da se koriste kao dodaci ishrani, kao prehrambeni aditivi ili dodaci stočnoj hrani. Na taj način će biti razvijen postupak za iskorišćenje dela prehrambenog otpada u skladu sa principima održive proizvodnje hrane. S obzirom da evropsko zakonodavstvo obavezuje na održivo upravljanje otpadom, najznačajniji sektor implementacije, odnosno krajnji korisnik rezultata projekta je prehrambena industrija (proizvođači dijetetskih proizvoda, prehrambenih aditiva i drugi), kao i industrija stočne hrane.

Prijavite se na svoj nalog