Laboratorije

Inovacioni centar je osposobljen za različite oblasti istraživanja. U skladu sa modernim zahtevima, uz vrhunski stručni kadar, obezbeđeni su odgovarajući prostor, oprema, internet komunikacija, laboratorije i druga sredstva neophodna za ostvarivanje programa i realizaciju projekata. U ovoj fazi razvoja Inovacioni centar se oslanja na prostorne, materijalne i komunikacione resurse koje mu je Univerzitet u Nišu dao na korišćenje. Inovacioni centar je sa fakultetima koji su njegovi osnivači zaključio sporazume o korišćenju njihovih laboratorija za potrebe izrade projekata koje će zajedno realizovati fakulteti i Inovacioni centar.
 
Građevinsko-arhitektonski fakultet Niš
Laboratorija za Hidrauliku Šef laboratorije dr Dragan Aranđelović +381 18 588-200 lok. 126
Laboratorija za Sanitarnu tehniku Šef laboratorije dr Dragan Milićević +381 18 588-200 lok. 103
Laboratorija za Ispitivanje Konstrukcija Šef laboratorije dr Slobodan Ranković +381 18 588-200 lok. 102
Laboratorija za Geotehniku Šef laboratorije dr Nebojsa Davidović +381 18 588-200 lok. 106
Laboratorija za Puteve Šef laboratorije dr Dušan Cvetković +381 18 588-200 lok. 109
Laboratorija za Građevinske Materijale Šef laboratorije dr Zoran Grdić +381 18 588-200 lok. 104
 
 
Mašinski fakultet Niš
Laboratorija za termotehniku, termoenergetiku i procesnu tehniku Šef laboratorije dr Velimir Stefanović Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za zavarivanje i zavarene konstrukcije Šef laboratorije dr Dragan Milčić Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za ispitivanje materijala i mašina Šef laboratorije dr Goran
Radenković
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za mehanizme i mašine Šef laboratorije mr Slobodan Jovanović Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za hidraulička i pneumatička ispitivanja Šef laboratorije dr Živan Spasić Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za pregled merila pritiska Šef laboratorije dr Živan Spasić Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za transportnu tehniku Šef laboratorije Danijel Marković Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
 
Medicinski fakultet Niš
Laboratorija za elektronsku mikroskopiju Odgovorno lice Miroslav Miljković Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za funkcionalnu genomiku i proteomiku Odgovorno lice dr Tatjana Jevtović-Stoimenov Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Odeljenje za ćelijsko i tkivno inženjerstvo Odgovorno lice Sanja Stojanović Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za hromatografiju Odgovorno lice dr Andrija Šmelcerović Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za eksperimentalnu patologiju i imunologiju Odgovorno lice dr Tanja Džopalić Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Odeljenje za eksperimentalnu medicinu Odgovorno lice dr Milorad Mitković Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za medicinsku dijagnostiku      
 
 
Tehnološki fakultet Leskovac
Laboratorija za hemiju i tehnologiju 1 Šef laboratorije dr Vesna Nikolić Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za hemiju i tehnologiju 2 Šef laboratorije dr Vesna Nikolić Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za prehrambeno i biohemijsko inženjerstvo Šef laboratorije dr Živomir Petronijević Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za mikrobiologiju Šef laboratorije dr Miodrag Lazić Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za fizičko-hemijske nauke Šef laboratorije dr Dragan Cvetković Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za tehnologiju bioaktivnih prirodnih sirovina i proizvoda Šef laboratorije dr Ljiljana Stanojević Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za ispitivanje i kontrolu kvaliteta tekstilnih sirovina i proizvoda Šef laboratorije dr Dragan Đorđević Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za tekstilna istraživanja Šef laboratorije dr Dušan Trajković Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za fizička merenja, atestiranja i kontrolu tehnoloških procesa Šef laboratorije dr Dragan Stojiljković Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za dizajn tekstila Šef laboratorije mr Zoran Kostić Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za tekstilno i polimerno inženjerstvo Šef laboratorije dr Dragan Đorđević Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za hemijsko inženjerstvo Šef laboratorije dr Olivera Stamenković Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za ekologiju Šef laboratorije dr Goran Nikolić Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za fizčko-hemijska ispitivanja tekstila Šef laboratorije dr Dragan Đorđević Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za spektroskopiju Šef laboratorije dr Milorad Cakić Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za fizičko-hemijska ispitivanja Šef laboratorije dr Goran Nikolić Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za kompjuterski podržano procesno inženjerstvo (hemijsko, biohemijsko, tekstilno, prehrambeno i farmaceutsko-kozmetičko inženjerstvo, dizajn i projektovanje tekstilnih proizvoda) 1 Šef laboratorije dr Dragan Stojiljković Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za kompjuterski podržano procesno inženjerstvo (hemijsko, biohemijsko, tekstilno, prehrambeno i farmaceutsko-kozmetičko inženjerstvo, dizajn i projektovanje tekstilnih proizvoda) 2 Šef laboratorije mr Zoran Kostić Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za masenu spektrometriju Šef laboratorije dr Ljubiša Nikolić Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za neorgansku analizu Šef laboratorije dr Ljiljana Takić Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Laboratorija za mikroskopiju Šef laboratorije dr Bojana Danilović Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 
Fakultet zaštite na radu
Laboratorija za elektrotehniku i elektromagnetna zračenja Odgovorno lice dr Dejan Petković  
Laboratorija za buku i vibracije Odgovorno lice dr Dragan Cvetković  
Laboratorija za inženjersko projektovanje Odgovorno lice dr Milan Blagojević  
Laboratorija za prevenciju udesnih događaja Odgovorno lice dr Dušica Pešić  
Laboratorija za upravljanje kvalitetom vazduha Odgovorno lice dr Nenad Živković  

Prijavite se na svoj nalog