slika icun

Misija i vizija

Nauka i inovacije ključni su faktori konkurentnosti i održivog razvoja. Osnovni preduslovi za stvaranje inovativnog društva znanja su izvrsnost i relevantnost naučnoistraživačkih rezultata. Izvrsnost je mera kvaliteta i međunarodne vidljivosti naučnoistraživačkih rezultata, a relevantnost predstavlja uticaj naučnoistraživačkih rezultata na privredu i društvo.

Misija Inovacionog centra Univerziteta u Nišu

Misija Inovacionog centra Univerziteta u Nišu je učešće u uspostavljanju delotvornog nacionalnog istraživačkog i inovacionog sistema integrisanog u Evropski istraživački prostor koji se oslanja na partnerstva u zemlji i inostranstvu i doprinosi ekonomskom rastu, društvenom i kulturnom napretku, kao i podizanju standarda građana i kvalitetu života. Njegova misija je da pomogne u zaštiti i upravljanju intelektualnom svojinom (IS) koja nastaje na fakultetima Univerziteta u Nišu, da stvori mehanizme za prenos prava IS industriji što će dovesti do stvaranja novih proizvoda i usluga za dobrobit društva, poboljša i proširi saradnju između Univerziteta i industrije i pruži pomoć istraživačima i studentima u ostvarivanju njihovih poduhvata.

Vizija Inovacionog centra Univerziteta u Nišu

Povezivanje naučnoistraživačkih organizacija i privrede ubrzaće nastanak tehnoloških inovacija, a povezanost nauke, umetnosti i tehnologije s novim poslovnim modelima i praksom, stvaraće nove mogućnosti za razvoj inovativne delatnosti. Iz tih razloga će se podržavati uspostavljanje veza, kako u procesu stvaranja nove intelektualne svojine, tako i u različitim fazama razvoja novih proizvoda, usluga i tehnologija. Inovacioni centar Univerziteta u Nišu teži da pomogne da istraživački i razvojni napori naučnika sa Univerziteta u Nišu dovedu do stvaranja  proizvoda i usluga koji će povećati kvalitet života ljudi. Želimo da naši istraživači pomognu u stvaranju novih radnih mesta i učine da Srbija postane konkurentna na međunarodnom tržištu.

Radi postizanja utvrđene vizije i misije, potrebno je ostvariti sledeće posebne ciljeve, a to su:

  • Podsticanje izvrsnosti i relevantnosti naučnih istraživanja u Republici Srbiji;
  • Jačanje povezanosti nauke, privrede i društva radi podsticanja inovacija;
  • Uspostavljanje efikasnog sistema upravljanja naukom i inovacijama u Republici Srbiji;
  • Osiguranje izvrsnosti i dostupnosti ljudskih resursa za nauku i privredu;
  • Unapređenje međunarodne saradnje u domenu nauke i inovacija;
  • Povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj putem javnog finansiranja i podsticanja ulaganja poslovnog sektora u istraživanje i razvoj.

Prijavite se na svoj nalog