Razvoj nove metode određivanja parametara rekonstrukcije ozubljenja kod zupčanika velikih dimenzija

Korisnik: Privredno društvo ELEKTROGRADNJA PETKOVIĆ D.O.O, Leskovac
 
Pružaoc usluge: Inovacioni centar Univerziteta u Nišu – ICUN
 
Rukovodilac projekta: Prof. dr Vojislav Miltenović, Inovacioni centar Univerziteta u Nišu
 
Apstrakt:
Sanacija zupčanika velikih dimenzija je veoma čest slučaj kod pogonskih sistema kao što je flotacija u ZIĐIN RTB Bor, Eliksir Parhovo, cementarama i kod pogona raznih bubnjeva za drobljenje materijala. Predmet projekta je razrada i primena metode 3D skeniranja radi dobijanja konstrukciono tehnološke dokumentacije za optimalnim parametrima sanacije.
U projektu su obrađene dve metode određivanja parametara dostupne na tržištu i to pristup Novexa i metoda utvrđivanja parametara putem uzimanja otisaka. S obzirom da postoji značajan napredak u tehnologijama 3D skeniranja, CAD programa i programa za reverzni inženjering i obrade oblaka tačaka, došlo se do mogućnosti da se problem određivanja konstrukcionih parametara zupčanika, određivanja stepena oštećenja i volumena pohabanosti odredi korišćenjem novih tehnologija.
U projektu su dati i objašnjeni teoretski parametri zupčanika koji određuju konstrukcione mere zupčanika i zupčastog para i data njihova korelacija sa izmerenim vrednostima kod regeneracije stanja radne ispravnosti.
Za verifikaciju postupka određivanja metodom 3D skeniranja identifikovane su merodavne konstrukcione mere za 4 karakteristilna primera različitih tipova zupčanika. Pokazano je da je moguće na osnovu na terenu skenirane slike, preko oblaka tačaka i odgovarajućih softvera, brzo i efikasno odrediti sve neophodne konstrukcione parametre za izradu tehničke dokumentacije a samim tim i izradu samih zupčanika. Na ovaj način se značajno ubrzava postupak regeneracije stanja radne ispravnosti i puštanja u rad vitalnih industrijskih pogona.

Prijavite se na svoj nalog