Razvoj web aplikacije radnog naloga za praćenje procesa proizvodnje

Korisnik: Privredno društvo MONTEGI D.O.O, Niš
 
Pružaoc usluge: Inovacioni centar Univerziteta u Nišu – ICUN
 
Rukovodilac projekta: Prof. dr Vojislav Miltenović, Inovacioni centar Univerziteta u Nišu
 
Apstrakt:
Proces proizvodnje u tekstilnoj indudstriji je jako komplikovan jer sadrži veliki broj uticajnih faktora koji utiču na troškove proizvodnje. U opticaju je veliki broj različitih parametara vezanih za veliki broj različitih materijala, veliki broj proizvoda čiji se dizajn stalno menja kao i za veliki broj radnika u proizvodnji. Efikasnost procesa proizvodnje može se povećati preko softverskog rešenja radnog naloga.
U okviru ovog projekta za firmu MONTEGI razvijena je WEB aplikacija radnog naloga kod praćenja procesa proizvodnje, koja ima sledeće mogućnosti:
Skraćenje vremena pripreme radnog naloga;
Efikasni sistem praćenja statusa radnog naloga, a samim tim i efikasnosti proizvodnje;
Jednostavno uočavanje pojave eventuelnih grešaka u svakoj fazi proizvodnje;
Efikasno određivanje utroška materijala po modelu i serijama;
Brzo i pregledno određivanje proizvođačke cene serije;
Efikasno vođenje stanja repromaterijala i gotovih proizvoda;
Generisanje izlaznih radnih naloga za štampu;
Ugrađen sistem čuvanja i obezbeđenja sigurnosti podataka.
U toku testiranja i validacije primena WEB aplikacije u firmi MONTEGI pokazao je odlične rezultate. Povećana je kako efikasnost proizvodnje tako i efikasnost ljudskih resursa. Na zahtev firme MONTEGI dodatno je ugrađen sistem vođenja utroška materijala, kao i troškova svih magacina koji su raspoređeni na različitim lokacijama magacina gotove robe i reporomaterijala, što predstavlja dodatni program.

Prijavite se na svoj nalog