Razvoj i projektovanje kućišta info pult sistema sa ekranom osetljivim na dodir

Korisnik: Privredno društvo HOLA SYSTEMS d.o.o., Niš 
 
Pružaoc usluge: Inovacioni centar Univerziteta u Nišu – ICUN
 
Rukovodilac projekta: Prof. dr Vojislav Miltenović, Inovacioni centar Univerziteta u Nišu
 
Apstrakt:
U tržnim i poslovnim centrima, hotelima, kompanijama, turističkim centrima, javnim ustanovama, objektima poput hipermarketa, ugostiteljskim objektima postoji potreba dobijanja informacija na brz, efikasan i jednostavan način. Ova potreba najbolje se rešava preko odgovarajućih info pult sistema. Primarni deo info pult sistema je ekran većih dimenzija, osetljiv na dodir, sa centralnom računarskom jedinicom smeštenom u samom kućištu uređaja. Centralna jedinica koristi se za pokretanje softvera/aplikacije, koja se prikazuje na ekranu uređaja. Razvojem aplikacija i softvera sa interaktivnim grafičkim rešenjima, može se ponuditi tržištu nov, jedinstven uređaj koji ima vešestruku primenu.
U okviru ovog projekta urađeno je sledeće:
Urađeno je kompletno konstrukciono rešenje postolja i kućišta info pult sistema sa kompletnom konstrukciono tehnološkom dokumentacijom;
Prikazane su sve hardverske komponente uređaja i data šema njihovog povezivanja;
Definisan je sistem hlađenja, koji obezbeđuje sigurno funkcionisanje kompletnog uređaja;
Prema urađenoj dokumentaciji izvršena je izrada kompletnog kućišta info pult sistema;
Ugrađene su hardverske komponente i preko odgovarajućih softvera odnosno aplikacija izvršeno testiranje funkcionalnosti info pult sistema.
Inovativnost konstrukcionog rešenja ogleda se u sledećem:
Preko principa viševarijantnih rešenja došlo se do optimalne konstrukcije, koja ispunjava kriterijume vezane za funkcinalnost, sigurnost i cenu;
Konstrukcija omogućuje lak pristup za montažu elektronskih komponenti;
Projekat kompletnog uređaja zadovoljava tehniĉko-funkcionalne, estetske, ekonomske i ergonomske komponente dizajna.
Firma HOLA SYSTEMS je već dobila zahteve za izradu nekoliko info pult sistema od domaćih firmi.

Prijavite se na svoj nalog