zarko vranjanac
LIČNI PODACI 
Datim rođenja 29.06.1991.
Mesto rođenja Niš
Maternji jezik Srpski
Drugi jezici Engleski, nemački
OBRAZOVANJE
  U toku  
Naučna oblast   Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
Naziv dodeljene kvalifikacije   Doktorand
Ime obrazovne ustanove   Fakultet zaštite na radu u Nišu
Nivo obrazovanja   Doktorske akademske studije
     
  2015.  
Naučna oblast   Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
Naziv dodeljene kvalifikacije   Master inženjer zaštite životne sredine (dodatak diplome, smer: Upravljanje komunalnim sistemom)
Ime obrazovne ustanove   Fakultet zaštite na radu u Nišu
Nivo obrazovanja   Master akademske studije
     
  2013.  
Naučna oblast   Zaštita radne i životne sredine
Naziv dodeljene kvalifikacije   Inženjer zaštite životne sredine
Ime obrazovne ustanove   Fakultet zaštite na radu u Nišu
Nivo obrazovanja   Osnovne akademske studije
ANGAŽOVANJE U NASTAVI 
Ime obrazovne ustanove Fakultet zaštite na radu u Nišu
Nazivi predmeta Ekonomika zaštite, Indikatori kvaliteta radne i životne sredine, Lokalni održivi razvoj, Ekonomičnost komunalnih sistema, Ekonomika zaštite životne sredine, Održivo stanovanje, Prirodni resursi i zaštita životne sredine, Adaptacija na dejstvo klimatskih promena, Ekonomika zaštite od požara
Nastavno zvanje Stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
ODABRANI PROJEKTI
 
2016.
-
2019.
 
Tip projekta   Integralna i interdisciplinarna istraživanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Naziv projekta   Unapređenje sistema monitoringa i procene dugotrajne izloženosti stanovništva zagađujućim supstancama u životnoj sredini primenom neuronskih mreža
Evidencioni broj projekta   III-43014
KRETANJE U SLUŽBI
 
2022.
 
Zanimanje ili radno mesto   Istraživač-saradnik
Institucija   Inovacioni centar Univerziteta u Nišu
     
 
2020.
 
Zanimanje ili radno mesto   Stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Institucija   Matematički institut Srpske akademije nauka i umetnosti
     
 
2016.
-
2019.
 
Zanimanje ili radno mesto   Stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Institucija   Fakultet zaštite na radu u Nišu
ODABRANI NAUČNI RADOVI
 
2022.
 
Autori   Vranjanac Ž., Živković N., Djordjević A., Janaćković G., Vasović D.
Naziv rada   Correlation between Development of the Country and Contribution to Air Pollution an Indicator-based Analysis for EU and WBC
Publikacija   Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 31, No. 5.
     
  2022.  
Autori   Vranjanac Ž., Velimirović L., Stanković M.
Naziv rada   Guideline for Constructing Composite Indicators thath measure Circular Economy performance
Publikacija   Facta Universitatis, Series: Working and Living Environmental Protection, Vol. 19, No. 1.
     
  2019.  
Autori   Vranjanac Ž., Vasović D., Janaćković G., Živković N.,Malenović-Nikolić J.
Naziv rada   Comparative Analysis of Selected Environmental Indicators within Adjusted Savings in Serbia and Romania
Publikacija   Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 20, No. 2
     
  2019.  
Autori   Vranjanac Ž.
Naziv rada   Overview of Indicator development in the fields of Sustainable Development and Environmental Protection
Publikacija   Facta Universitatis, Series: Working and Living Environmental Protection, Vol. 16, No. 3.
     
  2018.  
Autori   Vranjanac Ž., Živković N., Vasović D., Janaćković G., Dimitrovski D.
Naziv rada   Comparative Analysis of CO2 Emissions Indicators in EU Countries and Western Balkan Countries – Assessment of Their Contribution to Climate Change
Publikacija   Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 19, No. 2
NAGRADE I PRIZNANJA
  2018.  
Naziv  
Nagrada za najbolje prezentovanje rada (Extraordinary presentation award) na medjunarodnoj „GREDIT“ konferenciji, Skoplje, Makedonija.
Institucija   Balkan Environmental Association (B.EN.A.)

Prijavite se na svoj nalog