miltenovic vojislav
LIČNI PODACI 
Datim rođenja 01.08.1946.
Mesto rođenja Orane, Srbija
Maternji jezik Srpski jezik
Drugi jezici Nemački jezik
OBRAZOVANJE
  1982.  
Naučna oblast   Mašinstvo 
Naziv dodeljene kvalifikacije   Doktor tehničkih nauka  
Ime obrazovne ustanove   Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Doktorske studije
     
  1979.  
Naučna oblast   Mašinske konstrukcije
Naziv dodeljene kvalifikacije   Magistar mašinskih nauka
Ime obrazovne ustanove   Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Poslediplomske studije
     
  1970.  
Naučna oblast   Mašinstvo
Naziv dodeljene kvalifikacije   Diplomirani mašinski inženjer
Ime obrazovne ustanove   Tehnički fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Diplomske akademske studije
ODABRANE KNJIGE, MONOGRAFIJE...
  2018.  
Autori   Miltenović, V., Marković, B., Tica, M.
Naziv   Konstrukcioni elementi u mašinogradnji 1 - oblici, proračun, primena
Izdavač   Univerzitet u Istočnom Sarajavu, Mašinski fakultet
     
  2017.  
Autori   Miltenović V., Anišič, Z., Marjanović N., Adamović D., Banić M., Miltenović A.
Naziv   Razvoj proizvoda – osnove razvoja proizvoda; metode razvoja proizvoda; integralni razvoj proizvoda
Izdavač   Univerzitet u Nišu - Mašinski fakultet, Niš
     
  2017.  
Autori   Miltenović V., Mitrović R,, Burkart N., Stefanov S., Miltenović A., Banić M., Tica M.
Naziv   Inovacioni menadžment
Izdavač   Univerzitet u Nišu - Mašinski fakultet, Niš
     
  2009.  
Autori   Miltenović V.
Naziv   Mašinski elementi - oblici, proračun, primena; VII – prerađeno i dopunjeno izdanje
Izdavač   Univerzitet u Nišu - Mašinski fakultet, Niš
     
  2009.  
Autori   Miltenović V.
Naziv   Mašinski elementi – tablice i dijagrami; VII – prerađeno i dopunjeno izdanje
Izdavač   Univerzitet u Nišu - Mašinski fakultet, Niš
ANGAŽOVANJE U NASTAVI 
Ime obrazovne ustanove Mašinski fakultet Niš, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, Fachhochschule Wilhelmshaven, Nemačka 
Nazivi predmeta Mašinski elementi, Integralni razvoj proizvoda, Pouzdanost mašinskih sistema, Metode naučno-istraživačkog rada, CAD – dizajn uz podršku računara, Maschinenelemente II, III
Nastavno zvanje Redovni profesor
ODABRANI PROJEKTI
 
2012
-
2014
 
Tip projekta   Tempus project
Naziv projekta   „Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina” (IPROD)
Evidencioni broj projekta   530577 – 2012 – RS – TEMPUS – JPCR
     
 
2011
-
2014.
 
Tip projekta   Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja, Ministarstvo za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije
Naziv projekta   Istraživanje i razvoj nove generacije vetrogeneratora visoke energetske efikasnosti
Evidencioni broj projekta   35005
     
 
2008
-
2011
 
Tip projekta    
Naziv projekta   Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market.
Evidencioni broj projekta   CII-RS-0304-02-0910
     
 
2008.
 
Tip projekta   DAAD - Sonderprogramm „Akademischer Neuaufbau Südosteuropa“
Naziv projekta   Bildung eines „überregionalen SOE Zentrums – Zentrums für Produktentwicklung“ in Fortsetzung des DAAD – geförderten Projektes „Entwicklung eines Lehrmoduls für Produktentwicklung nach dem Karlsruher Modell“
Evidencioni broj projekta    
     
 
2005.
-
2007.
 
Tip projekta   DAAD-Sonderprogramm „Akademischer Neuaufbau Südosteuropa“
Naziv projekta   Entwicklung und Einführung eines Lehrmoduls für Produktentwicklung nach dem Karlsruher Modell
Evidencioni broj projekta    
KRETANJE U SLUŽBI
 
2017.
 
Zanimanje ili radno mesto   Rukovodilac SMART OFFICE 1
Institucija   Inovacioni centar Univerziteta u Nišu
     
 
1997.
 
Zanimanje ili radno mesto   Redovni profesor
Institucija   Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
     
  1992.  
Zanimanje ili radno mesto   Redovni profesor
Institucija   Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu
     
 
1990.
 
Zanimanje ili radno mesto   Viziting profesor
Institucija   Fachhochschule Wilhelmshaven - SR Nemačka
     
 
1988.
 
Zanimanje ili radno mesto   Vanredni profesor
Institucija   Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu
     
 
1983.
 
Zanimanje ili radno mesto   Docent
Institucija   Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu
     
 
1976.
 
Zanimanje ili radno mesto   Asistent
Institucija   Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu
ODABRANI NAUČNI RADOVI
 
2014.
 
Autori   Miltenović, A., Banić. M., Miltenović, V.
Naziv rada   FEM and Experimental Determination Coefficient of Friction of Crossed Helical Gears with Wheels from Sintered Steel
Publikacija   International Symposium “Theory and Practice of Gearing – 2014”, Izhevsk, Russia
     
  2013.  
Autori   Janković, Lj.R., Miltenović V.Đ., Stanić M.P., Miltenović Đ.V.
Naziv rada   Analytic and Experimental Determination of Gear Pair Degree of Efficiency
Publikacija   Journal of the Balkan Tribological Association, Vol. 19, No 2
     
 
2013.
 
Autori   Miltenović,A., Banic,M., Miltenović,V.
Naziv rada   Prediction of Heat Generation in Meshing of Crossed Helical Gears
Publikacija   International Conference on Gears, Munich, Germany
     
 
2010.
 
Autori   Tomović R., Miltenović V., Banić M., Miltenović A
Naziv rada   Vibraton Response of Rigid Rotor in Unloaded Rolling Element Bearing
Publikacija   International Journal of Mechanical Sciences
     
 
2010.
 
Autori   Mаnić M., Miltenović V., Stojković M., Banić M.:
Naziv rada   Feature Models in Virtual Product Development
Publikacija   Strojniški Vestnik - Journal of Mechanical Engineering
ODABRANI NAUČNI RADOVI OBJAVLJENI U TOKU RADA U ICUN-u
 
2019.
 
Autori   Miltenović, V., Marjanović,N.
Naziv rada   Development of Innovative and Smart Products, opportunities and challenges
Publikacija   Proceedings of the 9th International Scientific Conference „Research and Development of Mechanical Elements and Systems”. 5th & 7th September, 2019, Kragujevac
     
 
2019.
 
Autori   Miltenović, A., Prodanović, M., Beju, L., Miltenović, V., Velimirović, N.
Naziv rada   Innovative solution of fine horizontal trash rack for small hydroelectric power stations
Publikacija   Proceedings of the 9th International Scientific Conference „Research and Development of Mechanical Elements and Systems”. 5th & 7th September, 2019, Kragujevac
     
 
2019.
 
Autori   Miltenovic, A., Banić, M., Miltenović, V.
Naziv rada   Prediction of Heat Generation of crossed axis gearbox
Publikacija   Proceedings of International Symposium of Gears,Technical University of Munich (TUM), Garching, Sertember 18th to 20th, 2019. Germany
     
 
2018.
 
Autori   Miltenović, V., Marković, B.
Naziv rada   Third Mission of University - State, Challenges, Perspective
Publikacija   The 4th International Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications, COMET-a 2018, East Sarajevo – Jahorina, BiH
     
 
2018.
 
Autori   Miltenović, V., Đorđević, V.
Naziv rada   Excellence, Relevance and Efficient Application of Research Results at University and Institutes from the Standpoint of Economy Developing
Publikacija   The 10th International Symposium on Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering - KOD 2018, Novi Sad, Serbia. Series: Materials Science and Engineering 393
NAGRADE I PRIZNANJA
 
1987.
 
Naziv   Srebrna plaketa Mašinskog fakulteta u Nišu
Institucija   Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Prijavite se na svoj nalog