djordjevic vidosava
LIČNI PODACI 
Datum rođenja 08.07.1948
Mesto rođenja V. Krčimir
Maternji jezik Srpski jezik
Drugi jezici Engleski
OBRAZOVANJE
  1984.  
Naučna oblast   Biohemija
Naziv dodeljene kvalifikacije   Doktor medicinskih nauka
Ime obrazovne ustanove   Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Doktorske studije
     
  1979.  
Naučna oblast   Medicinska biohemija
Naziv dodeljene kvalifikacije   Specijalista Medicinske biohemije
Ime obrazovne ustanove   Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Specijalizacija
     
  1967.  
Naučna oblast   Medicina
Naziv dodeljene kvalifikacije   Doktor medicine
Ime obrazovne ustanove   Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Akademske studije
ODABRANE KNJIGE, MONOGRAFIJE...
  2011.  
Autori   Koracević D., Bjelaković G., Djordjević V.B., Nikolić J., Pavlović D.D., Kocić G., Cvetković T., Stojanović I., Jevtović-Stoimenov T., Sokolović D.
Naziv   Biohemija
Izdavač   Savremena administracija d.d. Beograd
     
  2010.  
Autori   Djordjević V.B., Pavlović D., Kocić G., Nikolić J., Cvetković T., Stojanović I., Jevtović-Stoimenov T., Sokolović D.
Naziv   Klinicka biohemija
Izdavač   Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
     
  2011.  
Autori   Djordjević B.V., Ćosić V., Zvezdanović-Čelebić L., Djordjević V.V., Vlahović P.
Naziv   Endothelial cells and vasculitis
Izdavač   In: Amezcua-Guerra LM ed. Advances in the etiology, pathogenesis and pathology of vasculitis. InTech, Rijeka, Croatia
     
  2011.  
Autori   Djordjević G.M., Djurić S.S., Djordjević B.V., Apostolski S., Živković M.
Naziv   The role of oxidative stress in pathogenesis of diabetic neuropathy: erythrocyte superoxide dismutase, catalase and glutathione peroxidase level in relation to peripheral nerve conduction in diabetic neuropathy patients.
Izdavač   In: Role of the adipocyte in development of Type 2 diabetes. InTech, Rijeka, Croatia
ANGAŽOVANJE U NASTAVI 
Ime obrazovne ustanove Medicinski fakultet Niš
Nazivi predmeta Biohemija
Nastavno zvanje Redovni profesor
ODABRANI PROJEKTI
  2011.  
Tip projekta   Naučno-istraživački projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Naziv projekta   Preventivni, terapijski i etički pristup prtekliničkim i kliničkim istraživanjima gena i modulatora redoks ćelijske signalizacije u imunskom, inflamatornom i proliferativnom odgovoru ćelije
Evidencioni broj projekta   41018
     
  2006.  
Tip projekta   Naučno-istraživački projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Naziv projekta   Dijagnostički i prognostički značaj biomarkera inflamacije, oksidacionog stresa i smrti ćelije u ishemijskoj bolesti srca
Evidencioni broj projekta   -
     
  2002.  
Tip projekta   Naučno-istraživački projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Naziv projekta   Međuzavisnost citokina, antioksidativnih enzima i adhezionih molekula u Th1 i Th2 ćelijskom odgovoru
Evidencioni broj projekta   -
     
 
1995..
 
Tip projekta   Naučno-istraživački projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Naziv projekta   ACE inhibitori i antioksidativna zaštita
Evidencioni broj projekta    -
     
  1994.  
Tip projekta   Naučno-istraživački projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Naziv projekta   Antioksidativna zaštita u bolesnika sa hipertenzijom lečenih ACE inhibitorima
Evidencioni broj projekta    -
KRETANJE U SLUŽBI
  1997.  
Zanimanje ili radno mesto   Redovni profesor
Institucija   Medicinski fakultet Niš
     
  1995.  
Zanimanje ili radno mesto   Direktor
Institucija   Centra za medicinsku biohemiju KC Niš
     
  1991.  
Zanimanje ili radno mesto   Vanredni profesor
Institucija   Medicinski fakultet Niš
     
  1986.  
Zanimanje ili radno mesto   Odgovorni biohemičar
Institucija   Institut za nefrologiju i hemodijalizu Niš
     
  1986.  
Zanimanje ili radno mesto   Docent
Institucija   Medicinski fakultet Niš
     
  1980.  
Zanimanje ili radno mesto   Asistent
Institucija   Medicinski fakultet Niš
     
  1986.  
Zanimanje ili radno mesto   Asistent pripravnik
Institucija   Medicinski fakultet Niš
ODABRANI NAUČNI RADOVI
  2016.  
Autori   Djordjević V.V., Lazarević D., Cosić V., Knezević M.Z., Djordjević B.V., Stojanović I.
Naziv rada   Diagnostic accuracy of brain-derived neurotrophic factor and nitric oxide in patients with schizophrenia: a pilot study
Publikacija   J Med Biochem, Vol. 35, No 1
     
  2012.  
Autori   Djordjević B.V., Ćosić V., Pavlović R., Deljanin-Ilić M., Ristić T., Krstić N., Jevtović-Stoimenov T.
Naziv rada   High clinical accuracy of assymetric dimethylarginine and symetric dimethylarginine in patients with ischemic heart disease
Publikacija   Amino Acids, Vol. 43
     
  2011.  
Autori   Djordjević B.V., Ćosić V., Stojanović I., Kundalić S., Zvezdanović L., Deljanin-Ilić M., Vlahović P, Popović L.
Naziv rada   Lipoprotein(a) is the best single marker in assessing unstable angina pectoris
Publikacija   Cardiol Res Practice
     
  2008.  
Autori   Djordjević B.V., Ćosić V., Zvezdanović-Čelebić L., Djordjević V.V., Vlahović P.
Naziv rada   Endothelial cells and vasculitis
Publikacija   In: Amezcua-Guerra LM ed. Advances in the etiology, pathogenesis and pathology of vasculitis. InTech, Rijeka, Croatia
     
  2004.  
Autori   Djordjević B.V., Stojanović I., Ćosić V., Zvezdanović L., Deljanin-Ilić M., Dimić S., Kundalić B., Cvetković T., Jevtović-Stoimenov T.
Naziv rada   Serum neopterin, nitric oxide, inducible  nitric oxide synthase and tumor necrosis factor-α levels in patients with ischemic heart  disease
Publikacija   Clin Chem Lab Med, Vol. 46, No 8
ODABRANI NAUČNI RADOVI OBJAVLJENI U TOKU RADA U ICUN-u
 
2018.
 
Autori   Miltenović, V., Đorđević, V.
Naziv rada   Excellence, Relevance and Efficient Application of Research Results at University and Institutes from the Standpoint of Economy Developing
Publikacija   The 10th International Symposium on Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering - KOD 2018, Novi Sad, Serbia. Series: Materials Science and Engineering 393
NAGRADE I PRIZNANJA
 
2015.
 
Naziv   Nagrada za zivotno delo
Institucija   Predsedništvo niške podružnice SLD
     
  2012.  
Naziv   Nagrada za naučnoistraživački rad
Institucija   Srpsko lekarsko društvo
     
  2010.  
Naziv   Nagrada za najbolji publikovani udžbenik u 2010. godini
Institucija   Predsedništvo niške podružnice SLD
     
  2009.  
Naziv   Nagrada za izuzetan doprinos razvoju medicinske nauke i struke u 2009. godini.
Institucija   Predsedništvo niške podružnice SLD
     
 
1990.
 
Naziv   Orden zasluge za narod sa zlatnim zracima
Institucija   Medicinski fakultet Niš

Prijavite se na svoj nalog