stefan stojanovic
LIČNI PODACI 
Datim rođenja 16.05.1991.
Mesto rođenja Vranje, Srbija
Maternji jezik Srpski jezik
Drugi jezici Engleski jezik
OBRAZOVANJE
  U toku  
Naučna oblast   Pravnoistorijska naučna oblast
Naziv dodeljene kvalifikacije   Doktorand
Ime obrazovne ustanove   Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Doktorske akademske studije
     
  2015.  
Naučna oblast   Pravnoistorijska naučna oblast
Naziv dodeljene kvalifikacije   Master pravnik
Ime obrazovne ustanove   Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Master akademske studije
     
  2014.  
Naučna oblast   Pravo
Naziv dodeljene kvalifikacije   Diplomirani pravnik
Ime obrazovne ustanove   Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Osnovne akademske studije
ODABRANI PROJEKTI
 
2014.
 
Tip projekta   Osnovna istraživanja
Naziv projekta   Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru
Evidencioni broj projekta   OI 179046
KRETANJE U SLUŽBI
 
U toku
-
2018.
 
Zanimanje ili radno mesto   Istraživač pripravnik
Institucija   Inovacioni centar Univerziteta u Nišu
ODABRANI NAUČNI RADOVI
 
2018.
 
Autori   Stojanović S.
Naziv rada   Iracionalna dokazna sredstva kao deo pravne tradicije Slovena
Publikacija   Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, ISBN 0350-8501, pp. 383-404.
     
  2017.  
Autori   Stojanović S.
Naziv rada   Telesne povrede i uvrede u Ruskoj pravdi
Publikacija   Zbornik radova studenata doktorskih studija Pravnog fakulteta u Nišu
     
  2016.  
Autori   Stojanović S.
Naziv rada   Od trampe do emptio-venditio u rimskom pravu
Publikacija   Zbornik radova studenata doktorskih studija Pravnog fakulteta u Nišu

Prijavite se na svoj nalog