sandra milanovic
LIČNI PODACI 
Datim rođenja 19.05.1989.
Mesto rođenja Knjaževac, Srbija
Maternji jezik Srpski jezik
Drugi jezici Engleski jezik, nemački jezik, bugarski jezik
OBRAZOVANJE
  U toku  
Naučna oblast   Ekonomija
Naziv dodeljene kvalifikacije   Doktorand
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Doktorske akademske studije
     
  2013.  
Naučna oblast   Ekonomija (Finansije, bankarstvo i osiguranje)
Naziv dodeljene kvalifikacije   Master ekonomista
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Master akademske studije
     
  2012.  
Naučna oblast   Ekonomija (Finansije, bankarstvo i osiguranje)
Naziv dodeljene kvalifikacije   Diplomirani ekonomista
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Osnovne akademske studije
ANGAŽOVANJE U NASTAVI 
Ime obrazovne ustanove Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nazivi predmeta Upravljanje ljudskim resursima, Upravljanje resursima preduzeća, Strategijski menadžment, Upravljanje proizvodnjom, Planiranje i politika preduzeća
Nastavno zvanje Saradnik u nastavi van radnog odnosa - demonstrator
ODABRANI PROJEKTI
 
2014.
-
u toku
 
Tip projekta   Osnovna istraživanja
Naziv projekta   Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije
Evidencioni broj projekta   ОI 179066
KRETANJE U SLUŽBI
 
2018.
-
u toku
 
Zanimanje ili radno mesto   Istraživač pripravnik
Institucija   Inovacioni centar Univerziteta u Nišu
ODABRANI NAUČNI RADOVI
 
2018.
 
Autori   Berber N., Đorđević B., Milanović S.
Naziv rada   Electronic Human Resource Management (e-HRM): А New Concept for Digital Age
Publikacija   Strategic Management - International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, 23 (2)
     
  2018.  
Autori   Đorđević B., Ivanović-Đukić M., Lepojević V., Milanović S.
Naziv rada   Uticaj organizacione pravde na performanse preduzeća
Publikacija   23rd International Scientific Symposium - Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, SM2018 (p. 349-357)
     
  2017.  
Autori   Milanović S.
Naziv rada   Human Resource Management in the Conditions of Globalisation
Publikacija   TEME – časopis za društvene nauke, 61(1)
     
  2016.  
Autori   Đorđević B., Ivanović-Đukić M., Milanović S.
Naziv rada   Mechanisms and Measures for Stopping the Negative Trends in External and Internal Migration in the Republic of Serbia
Publikacija   47th International Scientific Conference -THE Priority Directions of National Economy Development (p. 251-260)
     
  2015.  
Autori   Đorđević B., Milanović S.
Naziv rada   Employability as a Reflection of Individual`S Competitiveness in the Labor Market
Publikacija   46th International Scientific Conference - Challenges in Business and Economics: Growth, Competitiveness and Innovations (p. 323-334)

Prijavite se na svoj nalog