natalija bogdanovic
LIČNI PODACI 
Datim rođenja 23.04.1994.
Mesto rođenja Niš
Maternji jezik Srpski
Drugi jezici Engleski jezik
OBRAZOVANJE
  U toku  
Naučna oblast   Pravnoistorijska naučna oblast
Naziv dodeljene kvalifikacije   Doktorand
Ime obrazovne ustanove   Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
Nivo obrazovanja   Doktorske akademske studije
     
  2021.  
Naučna oblast   Pravnoistorijska naučna oblast
Naziv dodeljene kvalifikacije   Master pravnik
Ime obrazovne ustanove   Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
Nivo obrazovanja   Master akademske studije
     
  2020.  
Naučna oblast   Pravo
Naziv dodeljene kvalifikacije   Diplomirani pravnik
Ime obrazovne ustanove   Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
Nivo obrazovanja   Osnovne akademske studije
KRETANJE U SLUŽBI
 
2022.
-
U toku
 
Zanimanje ili radno mesto   Istraživač pripravnik
Institucija   Inovacioni centar Univerziteta u Nišu
     
 
2020.
-
2022.
 
Zanimanje ili radno mesto   Advokatski pripravnik
Institucija   Advokatska kancelarija Tanja Minčić Marković
ODABRANI NAUČNI RADOVI
 
2022.
 
Autori   Natalija Bogdanović
Naziv rada   Nastanak vojnog tužilaštva u Kraljevini Srbiji
Publikacija   „Peščanik“, Istorijski arhiv Niš, br. 01/148-22.
     
  2017.  
Autori   Prof. dr Aleksandar Đorđević, Natalija Bogdanović
Naziv rada   Položaj pirotskog kraja posle oslobodilačkih ratova 1877-1878. godine
Publikacija   Zbornik radova sa prvog naučnog skupa Međunarodne naučne konferencije „Regionalni razvoj i prekogranična saradnja“, ISBN 978-86-6023-376-1.

Prijavite se na svoj nalog