milos golubovic
LIČNI PODACI 
Datim rođenja 16.07.1990.
Mesto rođenja Leskovac, Srbija
Maternji jezik Srpski jezik
Drugi jezici Engleski jezik, nemački jezik
OBRAZOVANJE
  U toku  
Naučna oblast   Finansije i bankarstvo
Naziv dodeljene kvalifikacije   Doktorand
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Doktorske akademske studije
     
  2015.  
Naučna oblast   Finansije, osiguranje i bankarstvo
Naziv dodeljene kvalifikacije   Master ekonomista
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Master akademske studije
     
  2013.  
Naučna oblast   Finansije, osiguranje i bankarstvo
Naziv dodeljene kvalifikacije   Diplomirani ekonomista
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Osnovne akademske studije
ODABRANI PROJEKTI
 
2018.
 
Tip projekta   Osnovna istraživanja
Naziv projekta   Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije
Evidencioni broj projekta   OI 179066
KRETANJE U SLUŽBI
 
2018.
-
u toku
 
Zanimanje ili radno mesto   Istraživač pripravnik
Institucija   Inovacioni centar Univerziteta u Nišu
NAGRADE I PRIZNANJA
  2017.  
Naziv  
Jednokratna novčana nagrada za mlade talente grada Leskovca
Institucija   Kancelarija za mlade Leskovac
     
  2016.  
Naziv  
Jednokratna novčana nagrada za mlade talente grada Leskovca
Institucija   Kancelarija za mlade Leskovac
     
  2015.  
Naziv  
Jednokratna novčana nagrada za mlade talente grada Leskovca
Institucija   Kancelarija za mlade Leskovac

Prijavite se na svoj nalog