ninosevic milica
LIČNI PODACI 
Datim rođenja 23.12.1991.
Mesto rođenja Leskovac, Srbija
Maternji jezik Srpski jezik
Drugi jezici Engleski jezik, nemački jezik, španski jezik
OBRAZOVANJE
  U toku  
Naučna oblast   Energetika i procesna tehnika
Naziv dodeljene kvalifikacije   Doktorand
Ime obrazovne ustanove   Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Doktorske studije
     
  2016.  
Naučna oblast   Energetski menadžment
Naziv dodeljene kvalifikacije   Master inženjer menadžmenta
Ime obrazovne ustanove   Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Diplomske akademske studije
     
  2015.  
Naučna oblast   Arhitektonsko projektovanje
Naziv dodeljene kvalifikacije   Master inženjer arhitekture
Ime obrazovne ustanove   Građevinsko – arhitektonski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Master akademske studije
     
  2014.  
Naučna oblast   Arhitektura
Naziv dodeljene kvalifikacije   Diplomirani inženjer arhitekture
Ime obrazovne ustanove   Građevinsko – arhitektonski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Diplomske akademske studije
KRETANJE U SLUŽBI
 
2017.
 
Zanimanje ili radno mesto   Istraživač pripravnik
Institucija   Inovacioni centar Univerziteta u Nišu

Prijavite se na svoj nalog