milica jovanovic
LIČNI PODACI 
Datim rođenja 10.03.1990.
Mesto rođenja Niš, Srbija
Maternji jezik Srpski jezik
Drugi jezici Engleski jezik, nemački jezik
OBRAZOVANJE
  U toku  
Naučna oblast   Poslovno upravljanje
Naziv dodeljene kvalifikacije   Doktorand
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Doktorske studije
     
  2015.  
Naučna oblast   Finansije, bankarstvo i osiguranje
Naziv dodeljene kvalifikacije   Master ekonomista
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Master akademske studije
     
  2013.  
Naučna oblast   Finansije, bankarstvo i osiguranje
Naziv dodeljene kvalifikacije   Diplomirani ekonomista
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Osnovne akademske studije
ANGAŽOVANJE U NASTAVI
Ime obrazovne ustanove Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
Nazivi predmeta Upravljanje poslovnim performansama, Analiza poslovnih performansi, Upravljanje intelektualnim kapitalom
Nastavno zvanje Demonstrator vežbi (saradnik van radnog odnosa)
ODABRANI PROJEKTI
 
2016.
-
u toku
 
Tip projekta   Osnovna istraživanja
Naziv projekta   Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije
Evidencioni broj projekta   OI 179066
KRETANJE U SLUŽBI
 
U toku
-
2018.
 
Zanimanje ili radno mesto   Istraživač pripravnik
Institucija   Inovacioni centar Univerziteta u Nišu
     
 
2015.
-
2013.
 
Zanimanje ili radno mesto   Ekonomista – procena vrednosti imovine
Institucija   Agencija za restituciju, PJ Niš
ODABRANI NAUČNI RADOVI
 
2018.
 
Autori   Jovanović M., Rađenović T., Stanojević J.
Naziv rada   Human capital as the determinant of development of the EU rural areas
Publikacija   Ekonomski izazovi, Vol. 7, Iss. 13
     
  2018.  
Autori   Jovanović M., Đokić M.
Naziv rada   Innovativeness of Serbian enterprises as a factor of competitiveness improvement at the international market
Publikacija   10th International Conference, The Economies of the Balkan and the Eastern European Countries in the changing World, EBEEC 2018
     
  2018.  
Autori   Jovanović M.
Naziv rada   Innovation of Serbia in relation to neighboring countries as a determinant of competitiveness
Publikacija   Ekonomika, Vol. 64, No 1
     
  2017.  
Autori   Krstić B., Sekulić V., Jovanović M.
Naziv rada   Evolutionary approach in the theory of sustainable development
Publikacija   Economics of sustainable development, Vol. 1, No 2
     
  2017.  
Autori   Jovanović M.
Naziv rada   Corporate social responsibility as a determinant of sustainability
Publikacija   Economics of sustainable development, Vol. 1, No 1

Prijavite se na svoj nalog