ivanovic milica
LIČNI PODACI 
Datim rođenja 14.05.1991.
Mesto rođenja Niš, Srbija
Maternji jezik Srpski jezik
Drugi jezici Engleski jezik
OBRAZOVANJE
  U toku  
Naučna oblast   Energetika i procesna tehnika
Naziv dodeljene kvalifikacije   Doktorand
Ime obrazovne ustanove   Mašinski fakultet , Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Doktorske akademske studie
     
  2015.  
Naučna oblast   Energetika i procesna tehnika
Naziv dodeljene kvalifikacije   Master inženjer mašinstva
Ime obrazovne ustanove   Mašinski fakultet , Univerziteta u Niš
Nivo obrazovanja   Master akademske studije
     
  2014  
Naučna oblast   Energetka i procesna tehnika
Naziv dodeljene kvalifikacije   Inženjer mašinstva
Ime obrazovne ustanove   Mašinski fakultet, Univerziteta u Nšu
Nivo obrazovanja   Osnovne akademske studije
ANGAŽOVANJE U NASTAVI 
Ime obrazovne ustanove Mašinski fakultet
Nazivi predmeta Tehnički materijali – Nemetalne materije, Tretman otpadih voda
Nastavno zvanje Angžovana u nastavi u toku doktorskih studija
KRETANJE U SLUŽBI
 
2017.
 
Zanimanje ili radno mesto   Istraživač pripravnik
Institucija   Inovacioni centar Univerziteta u Nišu
ODABRANI NAUČNI RADOVI
 
2016.
 
Autori   Momčilović A., Stanković M., Ivanović M., Milošević O., Milutinović B., Stefanović G.
Naziv rada   Predlog modela upravljanja opasnim otpadom iz domaćinstava – Prvi korak
Publikacija   Konferencija Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad, Srbija
     
 
2016.
 
Autori   Ivanović M., Stanković M, Momčilović A.
Naziv rada   The social indicators as a basis for development of households hazardous waste management model in Serbia
Publikacija   International Solid Waste Association (ISWA)
     
 
2016.
 
Autori   Momcilović A., Ivanović M., Stanković M., Milosević O., Milutinović B., Stefanović G.
Naziv rada   Proposed model for management of hazardous household waste – The second step
Publikacija   International Solid Waste Association (ISWA)
     
 
2017.
 
Autori   Ivanović M., Stefanović G., Momčilović A., Milutinović B.
Naziv rada   Organic waste management through the principales of circular economy: A case study of the city of Niš
Publikacija   The sixth international conference transport and logistics, Serbia
     
  2017.  
Autori   Stefanović G., Milutinović B., Momčilović A., Ivanović M.
Naziv rada   Application of the principle of circular economy on the utilization of organic part of municipal waste
Publikacija   Facta Universitatis, Series: Working and Living Environmental Protection
ODABRANI NAUČNI RADOVI OBJAVLJENI U TOKU RADA U ICUN-u
 
2017.
 
Autori   Momčilovića A., Rajkovića P., Stojković N., Milutinović B., Ivanović M., Stefanović G.
Naziv rada   The Optimization of Organic Waste Fractions Ratio for the Maximum Biogas Yield
Publikacija   18th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia - SIMTERM 2017, Serbia
     
 
2017.
 
Autori   Ivanović M., Stefanović G., Momčilović A., Milutinović B.
Naziv rada   Anaerobic CO digestion of sewage sludge and organic fraction of municipal waste: A case study City of Niš
Publikacija   18th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia - SIMTERM 2017, Serbia

Prijavite se na svoj nalog