milica djokic
LIČNI PODACI
Datim rođenja 16.09.1991.
Mesto rođenja Niš, Srbija
Maternji jezik Srpski jezik
Drugi jezici Engleski jezik, španski jezik, francuski jezik
OBRAZOVANJE
  U toku  
Naučna oblast   Poslovno upravljanje
Naziv dodeljene kvalifikacije   Doktorand
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Doktorske studije
     
  2015.  
Naučna oblast   Ekonomija - Međunarodni menadžment
Naziv dodeljene kvalifikacije   Master ekonomista
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Master akademske studije
     
  2014.  
Naučna oblast   Poslovno upravljanje – Međunarodni menadžment
Naziv dodeljene kvalifikacije   Diplomirani ekonomista
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Osnovne akademske studije
ODABRANI PROJEKTI
 
2016.
 
Tip projekta   Osnovna istraživanja
Naziv projekta   Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije
Evidencioni broj projekta   ОI 179066
KRETANJE U SLUŽBI
 
2018.
-
u toku
 
Zanimanje ili radno mesto   Istraživač pripravnik
Institucija   Inovacioni centar Univerziteta u Nišu
ODABRANI NAUČNI RADOVI
 
2017.
 
Autori   Jovanović, M., Đokić, M.
Naziv rada   Društveno odgovoran marketing kao strategija preduzeća – izazovi i koristi
Publikacija   Zbrnik radova sa I naučne konferencije ,,Izazovi i problemi savremenog marketinga’’
     
  2018.  
Autori   Đokić, M.
Naziv rada   The role of information and communications technology in international trade
Publikacija   Ekonomika, LXIV, Vol. 1
     
  2018.  
Autori   Marković, I., Đokić, M.
Naziv rada   Effects of international economic disintegration in the case of Brexit
Publikacija   Teme, Vol. XLII, No 2, pp. 541-560
     
  2018.  
Autori   Milovanović, S., Đokić, M., Đorđević, B.
Naziv rada   The influence of psychological contract breach on job satisfaction – case study
Publikacija   Facta Universitatis, Series: Economics and Organization – u postupku objavljivanja
     
  2018.  
Autori   Jovanović, M., Đokić, M.
Naziv rada   Innovativeness of Serbian enterprises as a factor of competitiveness improvement at the international market
Publikacija   10th International Conference “The Economies of the Balkan and the Eastern European Countries in the changing world” - EBEEC 2018

Prijavite se na svoj nalog