milenko tanovic
LIČNI PODACI 
Datim rođenja 15.01.1988.
Mesto rođenja Prokuplje, Srbija
Maternji jezik Srpski jezik
Drugi jezici Engleski jezik, ruski jezik
OBRAZOVANJE
  U toku  
Naučna oblast   Računovodstvo
Naziv dodeljene kvalifikacije   Doktorand
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Doktorske akademske studije
     
  2012.  
Naučna oblast   Ekonomija
Naziv dodeljene kvalifikacije   Master ekonomista
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Master akademske studije
     
  2011.  
Naučna oblast   Ekonomija
Naziv dodeljene kvalifikacije   Diplomirani ekonomista
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nšu
Nivo obrazovanja   Osnovne akademske studije
ODABRANI PROJEKTI
 
U toku
 
Tip projekta   Osnovna istraživanja
Naziv projekta   Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije
Evidencioni broj projekta   OI 179066
KRETANJE U SLUŽBI
 
U toku
 
Zanimanje ili radno mesto   Istraživač pripravnik
Institucija   Inovacioni centar Univerziteta u Nišu
     
 
2018.
 
Zanimanje ili radno mesto   Diplomirani ekonomista
Institucija   Mlekara Lazar d.o.o. Blace
     
 
2012.
 
Zanimanje ili radno mesto   Diplomirani ekonomista
Institucija   Dom zdravlja Blace
ODABRANI NAUČNI RADOVI
  2015.  
Autori   Spasić, K., Tanović, M.
Naziv rada   Primena stvarnog kreativnog računovodstva u oblasti novčanih tokova na primeru srpskih preduzeća
Publikacija   Zbornik radova Forenzička revizija
     
  2015.  
Autori   Vučković, M., Milanović, S., Tanović, M.
Naziv rada   Upravljanje troškovima proizvodnje u JIT sistemu
Publikacija   18. Međunarodna DQM konferencija

Prijavite se na svoj nalog