milan markovic
LIČNI PODACI 
Datim rođenja 29.10.1989.
Mesto rođenja Niš, Srbija
Maternji jezik Srpski jezik
Drugi jezici Engleski jezik
OBRAZOVANJE
  2018.  
Naučna oblast   Ekonomija (uža: privredni razvoj i ekonomska politika)
Naziv dodeljene kvalifikacije   Doktor nauka – ekonomske nauke
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Doktorske studije
     
  2013.  
Naučna oblast   Ekonomija (opšta ekonomija)
Naziv dodeljene kvalifikacije   Master ekonomista
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Master akademske studije
     
  2012.  
Naučna oblast   Finansije, bankarstvo i osiguranje
Naziv dodeljene kvalifikacije   Diplomirani ekonomista
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Osnovne akademske studije
ODABRANI PROJEKTI
 
2014.
-
u toku
 
Tip projekta   Osnovna istraživanja
Naziv projekta   Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije
Evidencioni broj projekta   179066
KRETANJE U SLUŽBI
 
2018.
-
u toku
 
Zanimanje ili radno mesto   naučni saradnik
Institucija   Inovacioni centar Univerziteta u Nišu
ODABRANI NAUČNI RADOVI
 
2015.
 
Autori   Marković M., Marković I.
Naziv rada   Increasing exports – the condition for achieving external and internal macroeconomic balance of the Republic of Serbia
Publikacija   TEME – časopis za društvene nauke, 39(4)
     
  2015.  
Autori   Marković M.
Naziv rada   Adjustment of EU agricultural policy to the new environment
Publikacija   Economics of Agriculture, 62(4)
     
  2016.  
Autori   Marković M.
Naziv rada   Značaj poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u spoljnoj trgovini Republike Srbije
Publikacija   International Scientific Conference: ERAZ 2016 – knowledge based sustainable economic development, (str. 406–412)
     
  2015.  
Autori   Marković M., Veselinović I.
Naziv rada   Razvoj proizvodnje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u cilju povećanja izvoza Srbije
Publikacija   Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope, (str. 265-275)
     
  2015.  
Autori   Marković M.
Naziv rada   Domestic and external factors of currency crises
Publikacija   Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, 12(2)
NAGRADE I PRIZNANJA
  2014.  
Naziv  
Srebrni znak najboljem studentu koji je završio master akademske studije na Univerzitetu u Nišu u školskoj 2012/2013. godini
Institucija   Univerzitet u Nišu
     
  2014.  
Naziv  
Svetosavska nagrada – plaketa najboljem diplomiranom studentu Ekonomskog fakulteta u Nišu
Institucija   Grad Niš
     
  2013.  
Naziv  
Srebrni znak najboljem studentu koji je završio osnovne akademske studije na Univerzitetu u Nišu u školskoj 2011/2012. godini
Institucija   Univerzitet u Nišu
     
  2013.  
Naziv  
Plaketa Grada Niša najuspešnijem diplomiranom studentu u 2012. godini povodom obeležavanja Dana oslobođenja od Turaka
Institucija   Grad Niš
     
  2012.  
Naziv  
Nagrada najboljem diplomiranom studentu osnovnih akademskih studija
Institucija   Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu

Prijavite se na svoj nalog