kundalic jasen
LIČNI PODACI 
Datim rođenja 22.5.1985.
Mesto rođenja Niš
Maternji jezik Srpski jezik
Drugi jezici Engleski
OBRAZOVANJE
  U toku  
Naučna oblast   Stomatološke nauke
Naziv dodeljene kvalifikacije   Doktorand
Ime obrazovne ustanove   Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   doktorske studije
     
  2011.  
Naučna oblast   Stomatologija
Naziv dodeljene kvalifikacije   Doktor stomatologije
Ime obrazovne ustanove   Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Diplomske akademske studije
KRETANJE U SLUŽBI
 
2017.
 
Zanimanje ili radno mesto   Saradnik na projektima
Institucija   Inovacioni centar Univerziteta u Nišu
ODABRANI NAUČNI RADOVI
  2014.  
Autori   Kundalić B, Ugrenović S, Jovanović I, Stefanović N, Petrović V, Kundalić J, Stojanović V, Živković V, Antić V.
Naziv rada   Morphometric analysis of connective tissue sheaths of sural nerve in diabetic and nondiabetic patients
Publikacija   Biomed Res Int
     
  2016.  
Autori   Kundalić J, Pavlović D, Jevtović-Stoimenov T, Cvetković T, Obradović R, Kesić Lj, Pejčić A, Kundalić B, Stošić N.
Naziv rada   Oxidative stress in the pathogenesis of periodontal disease
Publikacija   Acta Med Median
     
  2014.  
Autori   Kundalić B, Ugrenović S, Jovanović I, Stefanović N, Petrović V, Kundalić J, Pavlović M, Antić V.
Naziv rada   Analysis of fascicular structure and connective tissue sheaths in sural nerve during aging
Publikacija   Acta Fac Med Naiss

Prijavite se na svoj nalog