simic ivana
LIČNI PODACI 
Datim rođenja 02.04.1968.
Mesto rođenja Kuršumlija
Maternji jezik Srpski
Drugi jezici Engleski, ruski
OBRAZOVANJE
 
1999.
 
Naučna oblast   Ekonomske nauke
Naziv dodeljene kvalifikacije   Doktor ekonomskih nauka
Ime obrazovne ustanove   Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet
Nivo obrazovanja   VIII
     
 
1994.
 
Naučna oblast   Ekonomske nauke
Naziv dodeljene kvalifikacije   Magistar ekonomskih nauka
Ime obrazovne ustanove   Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet
Nivo obrazovanja   VII-2
     
 
1990.
 
Naučna oblast   Ekonomske nauke
Naziv dodeljene kvalifikacije   Diplomirani ekonomista
Ime obrazovne ustanove   Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
Nivo obrazovanja   VII-1
ODABRANE KNJIGE, MONOGRAFIJE...
  2015.  
Autori   Ivana Simić
Naziv   Menadžment, treće izmenjeno i dopunjeno izdanje
Izdavač   Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
     
  2013.  
Autori   Ivana Simić, Maja Ivanović Đukić
Naziv   Društvena odgovornost i ponašanje zaposlenih
Izdavač   Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
     
  2010.  
Autori   Ivana Simić
Naziv   Osnovi organizacije
Izdavač   Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
     
  2009.  
Autori   Ivana Simić
Naziv   Ličnost i organizaciono ponašanje
Izdavač   Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
     
  2004.  
Autori   Ivana Simić
Naziv   Top menadžment: karakter i organizacija
Izdavač   Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
 
ANGAŽOVANJE U NASTAVI 
Ime obrazovne ustanove Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
Nazivi predmeta Osnovi menadžmenta, Osnovi organizacije, Organizacija preduzeća, Menadžment organizacionih promena, Menadžment organizacionog ponašanja
Nastavno zvanje Redovni profesor
ODABRANI PROJEKTI
 
2011.
-
2019.
 
Tip projekta   Naučno-istraživački projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Naziv projekta   Istraživanje savremenih tendencija strateškog upravljanja primenom specijalizovanih menadžment disciplina u funkciji konkurentnosti srpske privrede
Evidencioni broj projekta   179081
     
 
2006.
-
2010.
 
Tip projekta   Naučno-istraživački projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije
Naziv projekta   Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija
Evidencioni broj projekta   149052
     
 
2001.
-
2005.
 
Tip projekta   Naučno-istraživački projekat Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije
Naziv projekta   Ostvarivanje dimenzija upravljanja preduzećima u Srbiji u uslovima liberalizacije i globalizacije
Evidencioni broj projekta   1908
     
 
2001.
-
2005.
 
Tip projekta   Naučno-istraživački projekat Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije
Naziv projekta   Ekonomska efikasnost strategija razvoja preduzeća tržišne privrede – mogućnosti i načini unapređenja
Evidencioni broj projekta   1406
     
 
2001.
-
2005.
 
Tip projekta   Naučno-istraživački projekat Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije
Naziv projekta   Razvoj korporativnog upravljanja u ekonomijama u tranziciji
Evidencioni broj projekta   1476
KRETANJE U SLUŽBI
 
2010.
 
Zanimanje ili radno mesto   Redovni profesor
Institucija   Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
     
 
2005.
 
Zanimanje ili radno mesto   Vanredni profesor
Institucija   Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
     
 
1999.
 
Zanimanje ili radno mesto   Docent
Institucija   Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
     
 
1995.
 
Zanimanje ili radno mesto   Asistent
Institucija   Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
     
 
1991.
 
Zanimanje ili radno mesto   Asistent pripravnik
Institucija   Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
     
ODABRANI NAUČNI RADOVI
  2019.  
Autori   Simić I.
Naziv rada   Digital Competences in the Function of Reducing Unemployment
Publikacija   Thematic Proceedings from the Fourth International Scientific Conference "Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia: Tourism as a Generator of Employment", University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja
     
  2018.  
Autori   Simić I., Marinović Matović I.
Naziv rada   Digital Transformation in the Function of Improving the Competitiveness of the Republic of Serbia in the Tourism Sector
Publikacija   Thematic Proceedings from the 3rd International Scientific Conference "Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia: Tourism in the Era of Digital Transformation", University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, pp. 374-389
     
  2018.  
Autori   Simić I., Marinović Matović I.
Naziv rada   Оrganizational Culture as a Factor of Digital Maturity of Organizations in the Tourism Sector
Publikacija   3rd International Thematic Monograph: Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era, Association of Economists and Managers of the Balkans in Cooperation with the Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, Macedonia. pp 231-242
     
  2018.  
Autori   Simić I.
Naziv rada   Mogućnosti i izazovi digitalne transformacije organizacije
Publikacija   Tematski zbornik radova nacionalnog značaja: Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije. Niš: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, str. 287-301
     
  2017.  
Autori   Simić I.
Naziv rada   Analiza nekonvencionalnih stilova liderstva
Publikacija   Tematski zbornik radova nacionalnog značaja: Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije. Niš: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, str. 371-388
NAGRADE I PRIZNANJA
 
2002.
 
Naziv   Priznanje naučnog društva ekonomista
Institucija   Naučno društvo ekonomista
     
 
1990.
 
Naziv   Povelja Univerziteta u Nišu
Institucija   Univerzitet u Nišu
     
 
1990.
 
Naziv   Povelja 14. Oktobar
Institucija   Skupština opštine Niš

Prijavite se na svoj nalog