ivana marjanovic
LIČNI PODACI 
Datim rođenja 05.03.1989.
Mesto rođenja Aleksinac, Srbija
Maternji jezik Srpski jezik
Drugi jezici Engleski jezik, ruski jezik, francuski jezik
OBRAZOVANJE
  U toku  
Naučna oblast   Ekonomija
Naziv dodeljene kvalifikacije   Doktorand
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Doktorske studije
     
  2013.  
Naučna oblast   Ekonomija
Naziv dodeljene kvalifikacije   Master ekonomista
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Master akademske studije
     
  2012.  
Naučna oblast   Ekonomija
Naziv dodeljene kvalifikacije   Diplomirani ekonomista
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Osnovne akademske studije
ANGAŽOVANJE U NASTAVI
Ime obrazovne ustanove Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
Nazivi predmeta Operaciona istraživanja, Finansijska i aktuarska matematika, Ekonomske funkcije
Nastavno zvanje Saradnik van radnog odnosa – demonstrator
ODABRANI PROJEKTI
 
2018.
-
2014.
 
Tip projekta   Integralna i interdisciplinarna istraživanja
Naziv projekta   Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci
Evidencioni broj projekta   III 41010
     
 
2016.
-
u toku
 
Tip projekta   Osnovna istraživanja
Naziv projekta   Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije
Evidencioni broj projekta   OI 179066
KRETANJE U SLUŽBI
 
U toku
-
2018.
 
Zanimanje ili radno mesto   Istraživač pripravnik
Institucija   Inovacioni centar Univerziteta u Nišu
ODABRANI NAUČNI RADOVI
 
2018.
 
Autori   Marjanović I., Stanković, J., Popović Ž.
Naziv rada   Efficiency Estimation of Commercial Banks Based on Financial Performance: Input Oriented DEA CRS/VRS Models
Publikacija   Ekonomske teme, 56(2), 239-252
     
  2018.  
Autori   Stanković, J., Marjanović I.
Naziv rada   The Efficiency Assessment of ‘Smart’ Performances and Quality of Life in CEE Cities
Publikacija   XIII Balkan Conference on Operational Research
     
  2018.  
Autori   Marjanović I., Popović, Ž.
Naziv rada   Profitability determinants of insurance companies in the Republic of Serbia
Publikacija   10th International Conference The Economies of the Balkan and the Eastern European Countries in the changing world - EBEEC 2018
     
  2017.  
Autori   Rađenović, Ž., Veselinović, I.
Naziv rada   Integrated AHP-TOPSIS Method for the Assessment of Health Management Information Systems Efficiency
Publikacija   Ekonomske teme, 55(1), 121-142
     
  2015.  
Autori   Popović, Ž., Stanković, J., Veselinović, I.
Naziv rada   Influence of Subjective Preferences on the Decision-Making Process in a Multi-Criteria Model of Public Procurement
Publikacija   Teme – časopis za društvene nauke, 39(2), 307-326
NAGRADE I PRIZNANJA
 
2009.
 
Naziv   Najbolji student prve godine za školsku 2008/2009. godinu
Institucija   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
     
 
2011.
 
Naziv   Najbolji student treće godine za školsku 2010/2011. godinu
Institucija   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
     
 
2012.
 
Naziv   Najbolje diplomirani student sa smera računovodstvo u Republici Srbiji za školsku 2011/2012. godinu
Institucija   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu

Prijavite se na svoj nalog