graovac ivana
LIČNI PODACI 
Datim rođenja 13.03.1990.
Mesto rođenja Kumanovo, Makedonija
Maternji jezik Srpski jezik
Drugi jezici Engleski jezik
OBRAZOVANJE
  U toku  
Naučna oblast   Medicinske nauke
Naziv dodeljene kvalifikacije   Doktorand
Ime obrazovne ustanove   Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Doktorske studije
     
  2016.  
Naučna oblast   Medicinske nauke
Naziv dodeljene kvalifikacije   Doktor medicine
Ime obrazovne ustanove   Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Integrisane akademske studije
ODABRANI PROJEKTI
  .  
Tip projekta   Oblast integralnih i interdisciplinarnih istraživanja
Naziv projekta   Monitoring elektromagnetnih zračenja mobilnih telekomunikacionih sistema u životnoj sredini, analiza molekularnih mehanizama i biomarkera oštećenja kod hronične izloženosti sa razvojem modela za procenu rizika i metoda za zaštitu
Evidencioni broj projekta   43012
KRETANJE U SLUŽBI
 
2017.
 
Zanimanje ili radno mesto   Istraživač stipendista
Institucija   Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
     
  2017.  
Zanimanje ili radno mesto   Saradnik na projektima
Institucija   Inovacioni centar Univerziteta u Nišu
ODABRANI NAUČNI RADOVI
 
2014.
 
Autori   Graovac I, Spasić V, Živković M.
Naziv rada   Topografska distribucija laminina u adultnoj humanoj slezini.
Publikacija   55. kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije, Vrnjačka Banja, Srbija
     
 
2014.
 
Autori   Živković M, Graovac I, Spasić V.
Naziv rada   Numerička arealna gustina limfnih folikula bele pulpe humane slezine tokom procesa starenja.
Publikacija   55. kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije, Vrnjačka Banja, Srbija
     
 
2014.
 
Autori   Spasić V, Graovac I, Živković M.
Naziv rada   Volumenska gustina crvene pulpe humane slezine tokom procesa starenja.
Publikacija   55. kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije, Vrnjačka Banja, Srbija
     
 
2013.
 
Autori   Graovac I, Rančić I, Golubović I.
Naziv rada   Morfometrijska analiza limfnih folikula bele pulpe humane slezine tokom procesa starenja.
Publikacija   54. kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, Kopaonik, Srbija
     
 
2013.
 
Autori   Golubović I, Rančić I, Graovac I.
Naziv rada   Uporedna analiza veličina perikoronarnih adipocita dobijenih kompjuterizovanim slikovnim analitičkim sistemima.
Publikacija   54. kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, Kopaonik, Srbija

Prijavite se na svoj nalog