Izrada biznis planova

Inovacioni centar Univerziteta u Nišu pruža uslugu izrade elaborata Biznis plana svima onima kojima je potreban poslovni plan u cilju: započinjanja sopstvenog biznisa, pokretanja i unapređenja proizvodnje, racionalizacije troškova poslovanja, nabavke obrtnih sredstava, pripreme projektne ili tenderske dokumentacije. Iskusan tim istraživača sa ekspertizom u oblasti izrade Biznis planova, obezbeđuje jedinstven multidisciplinarni pristup i održivu konkurentsku prednost na tržištu. Ono što naš elaborat izdvaja od ostalih su jedinstvena tehnička, tehnološka, organizaciona i kadrovska rešenja u biznis planu, koja stvaraju dodatnu vrednost. Osim istraživanja tržišta, proizvodnog, marketing i finansijskog plana, koji su sastavni delovi svakog biznis plana, tim pruža i dodatne savetodavne usluge tokom pripreme projekata, finansiranja poslovne ideje, komercijalizacije inovativnih rešenja, monitoringa i izveštavanja, ali i kompletnog procesa finansijskog upravljanja i kontrole. Nakon realizacije poslovne ideje, ukoliko se pojave problemi u poslovanju, specijalizovani tim Inovacionog centra Univerziteta u Nišu nudi i seriju stručnih predavanja u cilju prevazilaženja svih barijera i poteškoća.

Biznis plan je planski dokument u kome se precizira pravac budućih poslovnih poduhvata, odnosno to je set upravljačkih odluka čija će se realizacija desiti u određenom vremenskom periodu. Kao interni dokument, biznis plan analizira trenutno stanje u kojem se preduzeće nalazi, definiše predloge za poboljšanja i prati realizaciju planiranih poslovnih aktivnosti. Kao eksterni dokument, poslovni plan koriste finansijske institucije i potencijalni investitori za donošenje odluke o tome da li će uložiti svoj novac ili ne. Biznis plan je potrebno imati i kod apliciranja i povlačenja sredstava na ime subvencija za samozapošljavanje ili otvaranje novih radnih mesta, kredita, donatorskih i bespovratnih sredstava. Naš biznis plan povećava šanse za uspeh i pomaže da se opstane na dinamičnom tržištu.

Prijavite se na svoj nalog