Zaštita objekata kulturno - istorijske baštine (tehničko-tehnološki aspekt)

Zaštita kulturno-istorijske baštine predstavlja jedan od društvenih prioriteta u savremenom svetu. Menadžment zaštite kulturno-istorijske baštine obuhvata ne samo zaštitu samog kulturno-istorijskog dobra, već i objekata gde se čuvaju i izlažu predmeti kulturno-istorijske baštine.

Jedan od najvećih problema u očuvanju kulturno-istorijske baštine, svakako je uticaj mnogobrojnih zagađivača u atmosferi, vodi i zemlji. Freske na zidovima manastira i crkava, arheološki objekti, kao i drugi spomenici kulture, tokom vremena, izloženi su različitim spoljnim uticajima. Čestice zagađenja u vazduhu zajedno sa meteorološkim promenama u atmosferi, uzrok su raznovrsnih oštećenja. Poznavanje ponašanja materijala predmeta ili objekata kulturnog nasleđa, tokom zagrevanja, hlađenja ili promene procenta vlage, može pomoći u razjašnjavanju njihovog stanja i degradacije.

Multidisciplinarna istraživanja u očuvanju kulturne baštine odnose se na negativne posledice različitih prirodnih i ljudskih uticaja. Promene, nastale u uslovima industrijalizacije, novih tehnologija, globalnih klimatskih promena i zagađenja okoline, značajan su faktor u očuvanju kulturne baštine. Multidisciplinarni pristup zaštiti objekata kulturno-istorijske baštine od posebnog je značaja u akcidentnim situacijama, kao što su zemljotresi, poplave i požari.

Inovacioni centar Univerziteta u Nišu raspolaže kvalitetnim kadrom, sa različitih tehničkih fakulteta Univerziteta u Nišu, koji je obučen i ima iskustva u primeni najnovijih metoda koje obezbeđuju multidisciplinarni pristup u rešavanju problema zaštite objekata kulturno-istorijske baštine.

Prijavite se na svoj nalog