Povećanje konkurentnosti i poslovnih performansi preduzeća iz poljoprivredno-prehrambenog sektora

Na makro nivou, poljoprivredno-prehrambeni sektor identifikovan je kao značajan potencijal za rast izvoza i glavni faktor održivosti deficita trgovinskog bilansa. Uz to, donet je i planski dokument pod naslovom „Strategija pametne specijalizacije Republike Srbije“ koji posebnu pažnju posvećuje segmentu „Hrana za budućnost“. Promena potrošačkih navika i težnja za povećanjem dodate vrednosti proizvoda, uslovili su potrebu za transformacijom (unapređenjem) proizvodne strukture, kao i celokupnog poslovanja subjekata iz poljoprivredno-prehrambenog sektora. Cilj je kreirati takve proizvode koji će imati viši stepen finalizacije i konkurentnosti od postojećih, imajući u vidu otvaranje tržišta i konkurenciju iz inostranstva. Zato se domaći proizvođači moraju, u prvom redu, posvetiti diverzifikaciji proizvodnje, što će posledično doprineti i porastu njihovih poslovnih performansi i prepoznatljivosti na tržištu. Analizom postojećeg stanja privrednih subjekata / preduzetnika koji se bave proizvodnjom i preradom hrane, naš tim će formirati predlog za unapređenje poslovanja istih povećanjem konkurentnosti i tržišne vrednosti proizvoda. Savetodavne usluge odnose se na potencijale inoviranja proizvoda, mogućnosti njihove dodatne prerade, proširenje asortimana, upotrebu novih tehnologija i načina prodaje, kao i na povezivanje sa drugim subjektima.

Prijavite se na svoj nalog