Uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom

Usluge koje nudimo:

/1/ Uvođenje sistema za upravljanje kvalitetom (standard ISO 9001:2015) - međunarodni standard koji se bavi kvalitetom poslovanja i definiše zahteve koje organizacija treba da implementira kako bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Pogodan je za sve organizacije koje žele da poboljšaju način upravljanja, bez obzira na njihovu veličinu, broj zaposlenih ili delatnost.

/2/ Uvođenje sistema za upravljanje zaštitom životne sredine (standard ISO 14001:2015) - pruža okvir i strukturirani pristup upravljanju životnom sredinom, a naročito rukovanju otpadom. Tokom identifikacije i procene ekoloških aspekata utvrđuje se koji otpad nastaje u organizaciji u toku sprovođenja procesa, a operativnim kontrolama definiše se kako će se otpad tretirati.

/3/ Uvođenje sistema za upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (standard ISO 45001:2018) - serija standarda koja definiše zahteve za efikasnu kontrolu svih aspekata zdravlja i bezbednosti na radu, obezbeđuje usaglašenost sa zakonskim obavezama, i mogućnost za stalno poboljšanje performansi organizacije.

/4/ Uvođenje sistema za upravljanje bezbednošću informacija (standard ISO 27001:2013) – deo porodice standarda ISO/IEC 27000 koja pomaže organizacijama da zaštite informaciona sredstva. Obuhvata kriterijume namenjene organizacijama različitih tipova i veličina, čijom primenom štite svoja informaciona sredstva.

/5/ Analiza postojećeg stanja i predlog mera za unapređenje poslovanja primenom alata kvaliteta i menadžmenta.

/6/ Konsultantske usluge u oblasti organizacije i sistematizacije radnih mesta.

/7/ Konsultantske usluge prilikom procene kvaliteta procesa uspostavljanja i primene sistema Finansijskog upravljana i kontrole (FUK).

Ove usluge bi obuhvatale:

  • Snimanje postojećeg stanja – podrazumeva pregled postojeće dokumentacije, politika, pravilnika i zakona, kako bi se izvršila procena aktuelnog stanja i priprema za uvođenje željenih standarda.
  • Priprema i planiranje – na osnovu procene aktuelnog stanja, definiše se plan otklanjanja nepravilnosti i priprema za uspostavljanje novog sistema i uvođenje standarda.
  • Uvodna obuka – namenjena rukovodstvu i zaposlenima uključenim u proces. Cilj uvodne obuke je da pruži znanje o primeni dokumentacije, praćenju procesa i kontroli, kako bi se uspostavljeni sistem sprovodio kontinuirano.
  • Definisanje organizacione strukture, ciljeva i procesa - projektovanje modela QMS-a uz sagledavanje i uvažavanje specifičnosti organizacije.
  • Izrada dokumentacije – priprema i isporuka neophodne dokumentacije zahtevane standardima koji se uvode.
  • Uvođenje dokumentacije u primenu – implementacija izrađene dokumentacije.
  • Obuka za internu proveru – prenošenje znanja za izvođenje internih provera integrisanog sistema menadžmenta, prema zahtevima uvedenih standarda.
  • Priprema i prijava za sertifikaciju.
  • Proces uspostavljanja, održavanja i redovnog ažuriranja FUK uz pripremu akcionog plana i segmentaciju poslovnih procesa organizacije, procenu rizika i pregled kvaliteta uspostavljenih kontrola.

NAPOMENA: U toku primene svih navedenih koraka poštuje se princip poverljivosti i dobijene informacije tretiraju se kao strogo poverljive.

Prijavite se na svoj nalog