Finansijski konsalting i knjigovodstvene usluge

Poslovanje preduzeća zahteva poznavanje računovodstvenog jezika kao univerzalnog alata za evidentiranje poslovnih promena, osnove finansijskog izveštavanja o finansijskoj poziciji i uspešnosti poslovanja kao i produkovanja istih svim zainteresovanim korisnicima. Naš tim čine članovi koji ističu spoj naučnih dostignuća pretočenih u praksu poslovanja domaćih preduzeća. Spektar usluga koje pružamo potencijalnim korisnicima se odnose na:

Finansijsku analizu finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja preduzeća:

 • Horizontalna i vertikalna analiza;
 • Analiza osnovnih finansijskih pokazatelja – Racio analiza i
 • Analiza novčanih tokova - Cash Flow analiza.

Knjigovodstvene usluge:

 • Evidencija poslovnih promena na računima glavne knjige;
 • Obračun PDV-a i drugih poreskih obaveza, poresko savetovanje sa akcentom na oporezivanje frilensera;
 • Obračun zarada (izrada kompletne kadrovske dokumentacije, prijava i odjava zaposlenih, izrada evidencija radnog vremena, podnošenje PPP PD prijava...).

Opšte usluge poslovanja:

 • Osnivanje preduzeća (izrada osvnivačkih akata i registrovanje u APR);
 • Poslovanje na međunarodnom tržištu (posredovanje u izradi ino-faktura, upotreba elektronskih servisa za izvoz u i tranzit kroz zemlje EU...);
 • Poslovanje sa državnim organima RS (akcenat na korišćenju elektronskih servisa poput e-Uprave, SEF-a, CROSO-a, e-Agrara...);
 • Podrska u izradi dokumentacije prilikom apliciranja za kredite i subvencije kod državnih i privatnih fondova za preduzetnike i MMSP i
 • Zapošljavanje stranih državljana (posredovanje u dobijanja radnih i boravišnih dozvola za strance).

Prijavite se na svoj nalog