danijel milosevic
LIČNI PODACI 
Datim rođenja 04.10.1989.
Mesto rođenja Knjaževac, Srbija
Maternji jezik Srpski jezik
Drugi jezici Engleski jezik, francuski jezik
OBRAZOVANJE
  U toku  
Naučna oblast   Ekonomija
Naziv dodeljene kvalifikacije   Doktorand
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Doktorske studije
     
  2013.  
Naučna oblast   Ekonomija
Naziv dodeljene kvalifikacije   Master ekonomista
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Master akademske studije
     
  2012.  
Naučna oblast   Ekonomija
Naziv dodeljene kvalifikacije   Diplomirani ekonomista
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Osnovne akademske studije
ODABRANI PROJEKTI
 
2014.
-
u toku
 
Tip projekta   Osnovna istraživanja
Naziv projekta   Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije
Evidencioni broj projekta   179066
KRETANJE U SLUŽBI
 
2018.
-
u toku
 
Zanimanje ili radno mesto   Istraživač pripravnik
Institucija   Inovacioni centar Univerziteta u Nišu
ODABRANI NAUČNI RADOVI
 
2017.
 
Autori   Milošević D., Đorđević A.
Naziv rada   Globalizacija, migracioni procesi i ljudski resursi
Publikacija   Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja JI Evrope
     
  2016.  
Autori   Đorđević A., Milošević D.
Naziv rada   Aktuelni trenutak regionalnog razvoja Srbije – uporedna analiza
Publikacija   Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja JI Evrope
     
  2015.  
Autori   Milošević D., Đorđević A.
Naziv rada   Globalizacija i ljudski resursi
Publikacija   Globalization Challenges and the Social-Economic Environment of the EU
     
  2015.  
Autori   Milošević D.
Naziv rada   Globalizacija i regionalni razvoj Republike Srbije
Publikacija   Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja JI Evrope
     
  2015.  
Autori   Milošević D.
Naziv rada   Globalizacija i održivi razvoj
Publikacija   Globalization Challenges and the Social-Economic Environment of the EU

Prijavite se na svoj nalog