andrija popovic
LIČNI PODACI 
Datim rođenja 04.05.1993.
Mesto rođenja Prokuplje
Maternji jezik Srpski jezik
Drugi jezici Engleski jezik, ruski jezik, nemački jezik, španski jezik
OBRAZOVANJE
  U toku  
Naučna oblast   Makroekonomija
Naziv dodeljene kvalifikacije   Doktorand
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Doktorske studije
     
  2018.  
Naučna oblast   Opšta ekonomija
Naziv dodeljene kvalifikacije   Master ekonomista
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Master akademske studije
     
  2016.  
Naučna oblast   Opšta ekonomija
Naziv dodeljene kvalifikacije   Diplomirani ekonomista
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Osnovne akademske studije
ANGAŽOVANJE U NASTAVI 
Ime obrazovne ustanove Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nazivi predmeta Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja
Nastavno zvanje Saradnik van radnog odnosa – demonstrator
ODABRANI PROJEKTI
 
2019.
-
U toku
 
Tip projekta   Osnovna istraživanja
Naziv projekta   Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije
Evidencioni broj projekta   179066
KRETANJE U SLUŽBI
 
U toku
 
Zanimanje ili radno mesto   Istraživač pripravnik
Institucija   Inovacioni centar Univerziteta u Nišu
NAGRADE I PRIZNANJA
  2016.  
Naziv  
Nagrada „Toplički ustanak“ najboljim studentima iz Opštine Blace
Institucija   Opština Blace
     
  2015.  
Naziv  
Nagrada „Toplički ustanak“ najboljim studentima iz Opštine Blace
Institucija   Opština Blace
     
  2014.  
Naziv  
Nagrada „Toplički ustanak“ najboljim studentima iz Opštine Blace
Institucija   Opština Blace

Prijavite se na svoj nalog