anastasija gorgiev
LIČNI PODACI 
Datim rođenja 06.03.1995.
Mesto rođenja Niš, Srbija
Maternji jezik Srpski jezik
Drugi jezici Francuski jezik, engleski jezik
OBRAZOVANJE
  U toku  
Naučna oblast   Filologija
Naziv dodeljene kvalifikacije   Doktorand
Ime obrazovne ustanove   Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Doktorske akademske studije
     
  2019.  
Naučna oblast   Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom
Naziv dodeljene kvalifikacije   Master filolog
Ime obrazovne ustanove   Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Nivo obrazovanja   Master akademske studije
     
  2018.  
Naučna oblast   Francuski jezik i književnost
Naziv dodeljene kvalifikacije   Diplomirani filolog
Ime obrazovne ustanove   Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Osnovne akademske studije
ANGAŽOVANJE U NASTAVI 
Ime obrazovne ustanove Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nazivi predmeta Kontrastivna lingvistika, Prevođenje književnog teksta
Nastavno zvanje Istraživač-pripravnik
ODABRANI PROJEKTI
 
2019
-
2020.
 
Tip projekta   Osnovna istraživanja
Naziv projekta   Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija
Evidencioni broj projekta   OI 179074
KRETANJE U SLUŽBI
 
U toku
 
Zanimanje ili radno mesto   Istraživač-pripravnik
Institucija   Inovacioni centar Univerziteta u Nišu
ODABRANI NAUČNI RADOVI
  2020.  
Autori   Gorgiev A.
Naziv rada   Sveta ljubav u delima Margerite Navarske
Publikacija   Crkvene studije, Centar za Crkvene studije, Univerzitet u Nišu, Međunarodni centar za pravoslavne studije, 359–371.
     
  2020.  
Autori   Gorgiev A.
Naziv rada   Sukob telesne i duhovne ljubavi u stvaralaštvu Margerite Navarske
Publikacija   Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, 97–115.
     
 
2019.
 
Autori   Gorgiev A.
Naziv rada   Drugost u Sartrovom delu Mučnina
Publikacija   Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, 97–115.
     
 
2018.
 
Autori   Gorgiev A.
Naziv rada   Princip hereditarnosti u Zolinom ciklusu romana ,,Rugon-Makaroviˮ
Publikacija   Zbornik ‘’Krizni aspekti mišljenja’’, CEZASM, Sremski Karlovci, 109–115.
     
 
2017.
 
Autori   Gorgiev A.
Naziv rada   Odnos jezika i stvarnosti prema Benžaminu Li Vorfu
Publikacija   Zbornik ‘’Jezik i fenomen (pseudo)osobenosti’’, CEZASM, Sremski Karlovci, 205–217.
ODABRANI NAUČNI RADOVI OBJAVLJENI U TOKU RADA U ICUN-u
 
2020.
 
Autori   Gorgiev A.
Naziv rada   Sveta ljubav u delima Margerite Navarske
Publikacija   Crkvene studije, Centar za Crkvene studije, Univerzitet u Nišu, Međunarodni centar za pravoslavne studije, 359–371.
     
 
2020.
 
Autori   Gorgiev A.
Naziv rada   Sukob telesne i duhovne ljubavi u stvaralaštvu Margerite Navarske
Publikacija   Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, 97–115.
     
 
2020.
 
Autori   Gorgiev A.
Naziv rada   Uticaj platonizma na hrišćanske spise Margerite Navarske
Publikacija   Zbornik Vizantijsko-slovenska čtenija III, Centar za Crkvene studije, Univerzitet u Nišu, Međunarodni centar za pravoslavne studije, Centar za vizantijsko-slovenske studije, Niš.

Prijavite se na svoj nalog