slika icun

Inženjering pametnih proizvoda i usluga

Univerzitetu Nišu i Inovacioni centar Univerziteta u Nišu pozivaju sve zainteresovane na Promociju inženjeringa pametnih proizvoda i usluga koja će biti održana u četvrtak, 23. decembra sa početkom u 11 sati u Velikoj Sali Univerziteta.

Promocija inženjeringa pametnih proizvoda i usluga u organizaciji Univerziteta u Nišu i Inovacionog centra Univerziteta u Nišu, pored ostalog, pružiće vam priliku da uživo prisustvujete demonstraciji rada jedinstvenog uređaja za merenje i monitoring teških metala u vodi, koji je rezultat rada stručnjaka Inovacionog centra i Univerziteta u Nišu. Rezultate koje uređaj dobije, moći ćete odmah da proverite na svojim pametnim uređajima putem linka koji ćete dobiti na prezentaciji.

S obzirom na otvaranje klastera 4 EU i njegovog četvrtog poglavlja o zaštiti životne sredine ovaj uređaj, koji je i sam nastao kao rezultat projekta koji je finansirala EU, dolazi u centar pažnje jer umnogome može doprineti uspešnoj realizaciji ovog poglavlja.

Program Promocije pogledajte ovde.

Naši članovi

unigafmsnmdcthnznr

Prijavite se na svoj nalog