slika icun

Strategija pametne specijalizacije Republike Srbije za period 2020-2027. godine

Vlada Republike Srbije usvojila je Strategiju pametne specijalizacije Republike Srbije za period 2020-2027 kao strateški pristup ekonomskom razvoju, koja će se realizovati kroz ciljanu podršku istraživačkim, razvojnim i inovacionim aktivnostima.
 
Ova strategija predstavlja važan instrument za poboljšanje inovacionog i istraživačkog ekosistema u Republici Srbiji. Uzimajući u obziri snage, prednosti i potencijal sa kojim kao zemlja raspolažemo, kroz proces izrade ovog dokumenta identifikovan je određen broj prioritetnih oblasti u koje je potrebno dalje investirati, a to su: 
  • informaciono-komunikacione tehnologije,
  • hrana za budućnost,
  • mašine i proizvodni procesi budućnosti i
  • kreativne industrije.
Kroz implementaciju ove strategije identifikovane potrebe biće podržane konkretnim merama i realizovane kroz saradnju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa Fondom za inovacionu delatnost i Fondom za nauku, kao i kroz saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Republičkim sekretarijatom za javne politike, Ministarstvom privrede, Ministarstvom kultutre i informisanja, Ministartsvom spoljnih poslova i dr., a za čiju će implementaciju biti opredeljena konkretna budžetska sredstva.
 
Detalje možete pronaći na sajtu Fonda za Inovacionu delatnost, dok Strategiju pametne specijalizacije Republike Srbije za period 2020-2027. godine možete pogledati i preuzeti klikom na naziv.

Naši članovi

unigafmsnmdcthnznr

Prijavite se na svoj nalog