slika icun

Poziv Fonda za inovacionu delatnost za Program sufinansiranja inovacija

Fond za inovacionu delatnost objavio je javni poziv za Program sufinansiranja inovacija. Program ima za cilj dalji razvoj postojećih inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, podsticanje uspostavljanja saradnje sa međunarodnim partnerima i povećanje broja tehnoloških kompanija.

Iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost dodeljuje u okviru Programa sufinansiranja inovacija iznosi maksimalno 70% od ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala privredna društva i maksimalno 60% od ukupno odobrenog budžeta projekta za srednja privredna društva, s tim da finansiranje koje Fond za inovacionu delatnost obezbeđuje ne može biti veće od 300,000 evra po projektu. Najmanje 30% od ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala privredna društva i 40% za srednja privredna društva mora biti obezbeđeno od strane korisnika granta iz drugih, privatnih izvora, nezavisno od Fonda za inovacionu delatnost.

Moguće je podnošenje samo jedne prijave. Krajnji rok za podnošenje prijava je 1. jul 2019. godine do 15 časova. Sve detalje o programu i uslovima zainteresovana preduzeća mogu pronaći na internet prezentaciji Fonda za inovacionu delatnost. Prijave se dostavljaju putem portala Fonda.

Naši članovi

unigafmsnmdcthnznr

Prijavite se na svoj nalog