slika icun

Poziv Fonda za inovacionu delatnost za Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija

Fond za inovacionu delatnost objavio je danas javni poziv za programe podrške tehnološkim inovacijama – Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija. Programi su namenjeni razvoju inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom i velikim potencijalom za komercijalizaciju. Svrha programa je obezbeđivanje direktne finansijske pomoći preduzećima u Srbiji za razvoj inovativnih usluga, procesa i proizvoda sa tržišnim potencijalom u iznosu do 80.000 evra odnosno do 300.000 evra. Ukupan budžet za ova dva programa u 2018. godini iznosi 400 miliona dinara.

 Poziv za dostavljanje prijava inovativnih projekata otvoren je od 2. aprila do 1. juna 2018. godine do 15 časova. Sve detalje o programu i uslovima zainteresovana preduzeća mogu pronaći na internet prezentaciji Fonda za inovacionu delatnost. Prijave se dostavljaju putem portala Fonda.

Naši članovi

unigafmsnmdcthnznr

Prijavite se na svoj nalog