slika icun

Fond za inovacionu delatnost nastavlja sa dodelom inovacionih vaučera

Kako bi podigli nivo inovativnosti svojih proizvoda i postali konkurentniji na tržištu preduzećima je potrebne usluge organizacija kao što je Inovacioni centar Univerziteta Niš. Preduzeća mogu da se prijave za dobijanje inovacionog vaučera u vrednosti do 800.000 dinara Fondu za inovacionu delatnost.

Inovacionim vaučerom pokriva se do 80% ukupnih troškova usluge, odnosno preduzeća su u obavezi da sufinansiraju preostali iznos, uključujući i porez na dodatu vrednost. Jednom podnosiocu prijave u toku ovog javnog poziva mogu biti odobrena najviše dva inovaciona vaučera, u maksimalnom iznosu od 1.200.000 dinara.

Poziv za dostavljanje prijava otvoren je do 21. maja 2018. godine preko portala Fonda, odnosno sve dok opredeljena sredstava ne budu utrošena, a sve detalje o programu i uslovima možete naći na internet prezentaciji Fonda za inovacionu delatnost.

Naši članovi

unigafmsnmdcthnznr

Prijavite se na svoj nalog