slika icun

Realizovane inovacije i Inovativno selo

I ove godine traži se inovacija. Najbolja u Srbiji! Poziv timovima da se prijave u kategorijama Realizovane inovacije i Inovativno selo. Rok za prijave je 5. maj 2023. do 20 časova. Ovogodišnji početni nagradni fond je 5 miliona dinara.
Realizovane inovacije - timovi koji poseduju gotov prototip spreman za tržište, imaju izgrađeno potrojenje za proizvodnju ili se sa inovacijom već nalaze na tržištu, mogu se prijaviti u ovoj kategoriji. Minimalan preduslov je postojanje funkcionalnog prototipa. Sve više od toga, poput serijske proizvodnje je dodatna prednost.
Inovativno selo - timovi, koje čine predstavnici, mogu se takmičiti u ovoj kategoriji. Inovativno selo je predviđeno za timove kod kojih je bar jedan član tima predstavnik udruženja, preduzeća ili gazdinstva registrovano.

Pravo učešća na NTI imaju isključivo timovi sastavljeni od najmanje tri člana, koji mogu biti fizička ili pravna lica u kategoriji Realizovane inovacije. Pravo učešća na Takmičenju u kategoriji Inovativno selo imaju timovi sastavljeni od najmanje tri predstavnika istog ili različitih sela (mesnih zajednica), i to fizičkih i/ili pravnih lica. Članovi tima trebaju da imaju prebivalište na teritoriji sela, a pravna lica sedište. Svako selo može biti predstavljeno sa više timova.
Preporuka prilikom formiranja timova, nezavisno od kategorije u kojoj se takmiče, je da tim ne uključuje samo članove koji poznaju tehnički deo inovacija, već i osobe koje imaju određena znanja o ekonomskom delu projekta. Ovo je važno jer se značajan deo zadataka odnosi na kreiranje poslovne strategije.

Takmičenje je organizovano u nekoliko segmenata: priprema, tehnika, tržište, promocija, polufinale i finale. Polufinale je faza takmičenja u kom se dvanaest najbolje plasiranih takmičara nadmeće za plasman u finale. Finale takmičenja za kategoriju Realizovane inovacije se organizuje u studiju RTS-a, za koji je obezbeđen direktan prenos na nekom od kanala javnog servisa.

Rok za prijave je 5. maj 2023. godine do 20 časova. Sve dodatne informacije kao i prijavljivanje učešća vr[i'e se popunjavanjem elektronskog formulara putem zvaničnog veb sajta.

Naši članovi

unigafmsnmdcthnznr

Prijavite se na svoj nalog