slika icun

Šesti poziv talentovanim mladim istraživačima

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija dana 25. decembra 2022. godine raspisalo je Šesti poziv za uključenje talentovanih mladih istraživača u naučnoistraživački rad NIO. Ministarstvo poziva talentovane mlade istraživače - studente doktorskih akademskih studija za uključivanje u naučnoistraživački rad u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina odnosno jedinica lokalne samouprave kao i Srpska akademija nauka i umetnosti i instituti čiji je ona osnivač.

Kroz ovaj poziv uključiće se do 300 mladih istraživača, od kog broja će se do 15 mladih istraživača iz oblasti umetnosti uključiti u akreditovane naučnoistraživačke organizacije iz oblasti umetnosti. Pravo na podnošenje prijave imaju mladi istraživači koji imaju titulu diplomirani-master i prvi put upisanu prvu godinu doktorskih akademskih studija za školsku 2022/2023. godinu na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji.

Tekst Poziva sa obrascem Prijave preuzimaju se na sajtu Ministarstva, u kojima su navedeni uslovi učešća, način prijave, kao i potrebna dokumentacija.

Naši članovi

unigafmsnmdcthnznr

Prijavite se na svoj nalog