slika icun

Novi pozivi Fonda za inovacionu delatnost

Poštovane koleginice i kolege,
 
obaveštavam vas da je Fond za inovacionu delatnost raspisao novi poziv za finansiranje projekata iz Programa sufinansiranja inovacija i Programa ranog razvoja. Više informacija možete naći na sajtu Fonda za inovacionu delatnost
U oktobru mesecu biće organizovana nova edukacija za sve zainteresovane nastavnike i saradnike koji imaju želju da apliciraju za navedene programe.
 
U periodu od 15. septembra do 15. novembra 2022. godine inovativnim preduzećima i timovima na raspolaganju je novi javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava kroz programe finansiranja Fonda za inovacionu deltanost. Sredstva u visini od 3,2 miliona evra zajednički kroz IPA projekat ”Povećanje kapaciteta i tehnološke spremnosti malih i srednjih preduzeća” obezbeđuju Republika Srbija i Evropska unija. 
 
Finansijski podsticaj za transformaciju inovativnih ideja u održive projekte Fond u trećem ciklusu prijavljivanja obezbeđuje kroz Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija. Sa jasno definisanim kriterijumima, programi su namenjeni za razvoj novih proizvoda, usluga ili tehnologija koji imaju snažan inovativni potencijal za kojima postoji potreba na tržištu. 
 
U zavisnosti od programa, Fond dodeljuje od 80.000 do 300.000 evra po pojedinačnom projektu, a preduzeća su za implemenatciju projekta u obavezi da obezbede i deo sredstava iz drugih privatnih izvora. Na taj način, Fond zajedno sa preduzećima učestvuje u istraživanjima i razvoju inovativnih rešenja, koja posledično imaju pozitivan uticaj na nacionalnu privredu.

 

prof. dr Dragoljub Živković,
direktor Inovacionog centra Univerziteta u Nišu

Naši članovi

unigafmsnmdcthnznr

Prijavite se na svoj nalog